ทำความรู้จักกับ
จิตแพทย์และ
นักจิตวิทยาที่อูก้า

เรามีผู้ให้คำปรึกษา

ที่พร้อมให้คำปรึกษาคุณอยู่เสมอ

เรามีทั้งนักจิตวิทยาและจิตแพทย์

ที่พร้อมให้คำปรึกษาคุณอยู่เสมอ

Providers of ooca 1
Providers of ooca 2
Providers of ooca 3
Providers of ooca 4
Providers of ooca 5
Providers of ooca 6

คุณสมบัติของ
ผู้ให้คำปรึกษาที่อูก้า

ผ่านการคัดกรองประวัติการทำงาน

เราคัดกรองทั้งประวัติการทำงาน สถานที่ทำงาน

รวมถึงมีการสัมภาษณ์คัดกรองผู้ให้คำปรึกษาทุกคน

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

มีประวัติให้คำปรึกษาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง

ผู้ให้คำปรึกษาของเราทุกคนมีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 600 ชั่วโมง

ผู้ให้คำปรึกษาของเราทุกคนมีประสบการณ์

การทำงานขั้นต่ำ 600 ชั่วโมง

มีใบประกอบวิชาชีพ

ผู้ให้คำปรึกษาของเรา ผ่านการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพ

ให้สามารถยืนยันตัวตนได้

ผู้ให้คำปรึกษาของเรา ผ่านการตรวจสอบ

ใบประกอบวิชาชีพ ให้สามารถยืนยันตัวตนได้

พร้อมรับฟังเสมอ

เรามีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาบนแพลตฟอร์ม
มากกว่า 100 ท่าน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อูก้ามีผู้เชี่ยวชาญหลายประเภท

•  นักจิตวิทยาการปรึกษา

•  นักจิตวิทยาคลินิก

•  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

•  จิตแพทย์ทั่วไป

พร้อมรับฟังเสมอ

เรามีจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

บนแพลตฟอร์ม มากกว่า 100 ท่าน

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อูก้ามีผู้เชี่ยวชาญหลายประเภท

•  นักจิตวิทยาการปรึกษา

•  นักจิตวิทยาคลินิก

•  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

•  จิตแพทย์ทั่วไป

ครอบคลุมปัญหาหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด สภาวะหมดไฟ ความสัมพันธ์

นอนไม่หลับ ไปถึงเรื่องการพัฒนาทำงาน การจัดการการเงิน

การเลี้ยงดูลูก

มากกว่าแค่บรรเทารักษา

ผู้ให้คำปรึกษาของเราไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษา

เรื่องความเครียดหรืออาการทางจิตอย่างเดียว

แต่ยังให้คำปรึกษาในเชิงพัฒนาตนเองได้ด้วย

ครอบคลุมปัญหาหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด สภาวะหมดไฟ

ความสัมพันธ์ นอนไม่หลับ

ไปถึงเรื่องการพัฒนาทำงาน

การจัดการการเงิน การเลี้ยงดูลูก

มากกว่าแค่บรรเทารักษา

ผู้ให้คำปรึกษาของเราไม่เพียงแต่

ให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด

หรืออาการทางจิตอย่างเดียว

แต่ยังให้คำปรึกษาในเชิง

พัฒนาตนเองได้ด้วย

ทำความรู้จักผู้ให้คำปรึกษาที่อูก้า

ทำความรู้จัก
ผู้ให้คำปรึกษาที่อูก้า

Provides psychological counseling through the use of Motivation Interview and Motivation Enhancement Therapy and Satir Trasformational Systemic Therapy | 5 ★

Stress|Depression|Relationship|Addiction|SelfAwareness

Trauma Therapy Satir Therapy Art Therapy Logo therapy Client Center | 5 ★

Stress|Depression|Couple|Grief|Relationship

Clinical Psychology, Counseling | 5 ★

Stress|Depression|Career|Relationship|LBGTQ

Counseling for teenager | 4.9 ★

Stress|Depression|Career|Relationship|SelfAwareness

depression anger management relationship with problems drug abuse | 4.9 ★

Stress|Depression|Mood Swing|Relationship|Addiction

Clinical Psychology | 4.9 ★

Mood Swing|Insomnia|Anxiety|Psychotherapy|CBT

Depressive mood Stress management Mental health issue Crisis intervention Relationship | 4.9 ★

Couple|Obsession|Sex|Workplace issue|CBT

Depressive Disorders Interpersonal Relationships Bipolar Disorder Executive Professional Counseling Juvenile Delinquency | 4.9 ★

Career|Relationship|Addiction|Bipolar

Psychotherapy | 4.9 ★

Depression|Family|Grief|Anger|Relationship

Stress Depression Relationship Family Couple Adjustment Study Career | 4.8 ★

Stress|Depression|Relationship|Workplace issue|Adjustment

Child and Adolescent Psychiatrist | 4.8 ★

Stress|Insomnia|Adjustment|Anxiety|Burnout

Emotional regulation Adaptive behavior Stress management Relationship problem Children and adolescent | 4.8 ★

Parenting|Stress|Depression|Positive children beheavior|Anxiety

Cognitive Behavioral Therapy CBT Discover yourself Career counseling Stress and Depression coping skills | 4.8 ★

Couple|Career|Anxiety|Burnout|SelfAwareness

Child and Family Therapy Stress Management Client Centered Therapy Cognitive Behavior Therapy Life Balance Counseling and Wellness | 4.8 ★

Parenting|Depression|Career|Adjustment|Anxiety

Counseling and therapy child adolescent and family | 4.7 ★

Family|Obsession|Sex|Child's delayed development|Positive children beheavior

Counseling | 4.3 ★

Stress|Family|Couple|Career|Adjustment

Child and Adolescent | 0 ★

Parenting|Stress|Child's delayed development|Positive children beheavior

Child and Adolescent | 0 ★

Parenting|Family|Mood Swing|Child's delayed development|Positive children beheavior

Individual psychotherapy | 0 ★

Depression|Family|Couple|Anxiety|Satir

Child and Adolescent Psychiatry Stress Depression Family and Relationship Problems | 0 ★

Stress|Depression|Couple|Relationship|Concentration

Child and Adolescent | 0 ★

Parenting|Stress|Child's delayed development|Positive children beheavior

Addiction Mental health Couple Family | 0 ★

Depression|Relationship|Addiction|Workplace issue|Anxiety

Child and Adolescent | 0 ★

Parenting|Stress|Child's delayed development|Positive children beheavior

Mindfulness/CBT/Supportive therapy | 0 ★

Stress|Depression|Couple|Obsession|Relationship

Child and Adolescent | 0 ★

Parenting|Stress|Child's delayed development|Positive children beheavior

Stress Depress Work Relation | 0 ★

Depression|Family|Relationship|Burnout

Child and Adolescent | 0 ★

Parenting|Stress|Child's delayed development|Positive children beheavior|Postpartum depression

Self esteem Relationship problem Adjustment disorder | 0 ★

Stress|Couple|Career|Relationship|Adjustment problem

Family love disappointed Communication Work problems | 0 ★

Family|Career|Relationship|Adjustment|Adjustment problem

Adjustment, Career, Couple | 0 ★

Stress|Couple|Career|Grief|Adjustment

price tag icon

Languages

Topics

Workplace(s)

Education

About

View schedule in our app

Topics

price tag icon

Languages

View schedule in our app

โหลดแอปพลิเคชัน
และเริ่มปรึกษาได้เลย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของผู้ให้คำปรึกษาที่อูก้า

ร่วมงานกับอูก้าและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการปรึกษาออนไลน์เปิด

โอกาสที่ได้เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ จากที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้

ร่วมงานกับอูก้าและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ

ปรึกษาออนไลน์เปิดโอกาสที่ได้เข้าถึง

ลูกค้าใหม่ๆ จากที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้