ทำความรู้จักกับ
จิตแพทย์และ
นักจิตวิทยาที่อูก้า

เรามีผู้ให้คำปรึกษา

ที่พร้อมให้คำปรึกษาคุณอยู่เสมอ

เรามีทั้งนักจิตวิทยาและจิตแพทย์

ที่พร้อมให้คำปรึกษาคุณอยู่เสมอ

Providers of ooca 1
Providers of ooca 2
Providers of ooca 3
Providers of ooca 4
Providers of ooca 5
Providers of ooca 6

คุณสมบัติของ
ผู้ให้คำปรึกษาที่อูก้า

ผ่านการคัดกรองประวัติการทำงาน

เราคัดกรองทั้งประวัติการทำงาน สถานที่ทำงาน

รวมถึงมีการสัมภาษณ์คัดกรองผู้ให้คำปรึกษาทุกคน

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดจากเรา

มีประวัติให้คำปรึกษาไม่น้อยกว่า 600 ชั่วโมง

ผู้ให้คำปรึกษาของเราทุกคนมีประสบการณ์การทำงานขั้นต่ำ 600 ชั่วโมง

ผู้ให้คำปรึกษาของเราทุกคนมีประสบการณ์

การทำงานขั้นต่ำ 600 ชั่วโมง

มีใบประกอบวิชาชีพ

ผู้ให้คำปรึกษาของเรา ผ่านการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพ

ให้สามารถยืนยันตัวตนได้

ผู้ให้คำปรึกษาของเรา ผ่านการตรวจสอบ

ใบประกอบวิชาชีพ ให้สามารถยืนยันตัวตนได้

พร้อมรับฟังเสมอ

เรามีจิตแพทย์และนักจิตวิทยาบนแพลตฟอร์ม
มากกว่า 100 ท่าน พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อูก้ามีผู้เชี่ยวชาญหลายประเภท

•  นักจิตวิทยาการปรึกษา

•  นักจิตวิทยาคลินิก

•  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

•  จิตแพทย์ทั่วไป

พร้อมรับฟังเสมอ

เรามีจิตแพทย์และนักจิตวิทยา

บนแพลตฟอร์ม มากกว่า 100 ท่าน

พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อูก้ามีผู้เชี่ยวชาญหลายประเภท

•  นักจิตวิทยาการปรึกษา

•  นักจิตวิทยาคลินิก

•  จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

•  จิตแพทย์ทั่วไป

ครอบคลุมปัญหาหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด สภาวะหมดไฟ ความสัมพันธ์

นอนไม่หลับ ไปถึงเรื่องการพัฒนาทำงาน การจัดการการเงิน

การเลี้ยงดูลูก

มากกว่าแค่บรรเทารักษา

ผู้ให้คำปรึกษาของเราไม่เพียงแต่ให้คำปรึกษา

เรื่องความเครียดหรืออาการทางจิตอย่างเดียว

แต่ยังให้คำปรึกษาในเชิงพัฒนาตนเองได้ด้วย

ครอบคลุมปัญหาหลากหลาย

ไม่ว่าจะเป็น ความเครียด สภาวะหมดไฟ

ความสัมพันธ์ นอนไม่หลับ

ไปถึงเรื่องการพัฒนาทำงาน

การจัดการการเงิน การเลี้ยงดูลูก

มากกว่าแค่บรรเทารักษา

ผู้ให้คำปรึกษาของเราไม่เพียงแต่

ให้คำปรึกษาเรื่องความเครียด

หรืออาการทางจิตอย่างเดียว

แต่ยังให้คำปรึกษาในเชิง

พัฒนาตนเองได้ด้วย

ทำความรู้จักผู้ให้คำปรึกษาที่อูก้า

ทำความรู้จัก
ผู้ให้คำปรึกษาที่อูก้า

Couple and family relationship, Sex problem, Gender Diversity counseling, Mood management- grief depress anger, Facilitator and Guest speaker enhancing Well-Being. | 5 ★

Family|Grief|Relationship|LBGTQ|Anxiety

Counselling and Cognitive Behavioral Therapy | 5 ★

Stress|Depression|Family|Couple|Career

depression and stress and relationship problems | 5 ★

Stress|Depression|Couple|Relationship|Adjustment

Child and adolescence psychology | 5 ★

Parenting|Stress|Depression|Family|Workplace issue

stress relationship family youth and child persons with disabilities | 5 ★

Stress|Couple|Career|LBGTQ|Common student life problems

Substance Addiction therapy. Psychotherapy. | 5 ★

Learning|Career|Relationship|Burnout|SelfAwareness

stress anxiety and adaptation | 5 ★

School refusal|Common student life problems

Love Sex Family Interpersonal relationship Self development | 5 ★

Stress|Depression|Family|Couple|Relationship

Coginitive Behavioral Therapy and Person Centered Therapy approach | 5 ★

Stress|Depression|Relationship|Workplace issue|Common student life problems

Stress management, Anger management, Relationship problem, Sleep problem, Depression, Bipolar, Burnout, Self-Esteem, | 4.9 ★

Stress|Depression|Career|Insomnia|Relationship

Stress Anxiety Depression Adjustment Relationship problem. | 4.9 ★

Depression|Family|Couple|Career|Relationship

child and adolescent parental problem family conflict | 4.9 ★

Parenting|School refusal|Family|Couple|Career

Child and Family Psychology | 4.9 ★

Parenting|Stress|Depression|Career|Relationship

Depression Anxiety Burnout Stress Management Stabilization | 4.9 ★

Stress|Depression|Relationship|Addiction|Burnout

Counseling services for those who are depressed, anxious, and have relationship problems. | 4.9 ★

Depression|Panic|Relationship|Workplace issue|Anxiety

Stress from work and school. Relationship problem. Depression. Anxiety. Adjustment problem. | 4.9 ★

Stress|Depression|Career|Relationship|Adjustment

Cognitive Behavioral Therapy, parenting | 4.8 ★

Depression Anxiety Dementia Stress Burnout Relationship and Workplace Problems | 4.8 ★

Stress|Mood Swing|Panic|Insomnia|Obsessive compulsive

Cognitive Behavioral Therapy, Depression, Stress and Anxiety, Relationship Problems, Family Problems, Teenage Problems, Online Media Addiction Problems | 4.7 ★

Stress|Depression|Family|CBT|Burnout

Clinical Psychology, Neuropsychology and Cognition, CBT, Psychoanalysis and Integrative Psychotherapy | 4.7 ★

Stress|Relationship|Workplace issue|Adjustment

Psychotherapy | 0 ★

Stress|Depression|Career|Relationship|Psychotherapy

Psychotherapy with Cognitive behavioral therapy and Satir model. | 0 ★

Stress|Depression|Family|Couple|Addiction

Person-centered Therapy | 0 ★

Stress|Relationship|Adjustment|Adjustment problem|Person-Centered Therapy

CBT Psychotherapy and basic counseling for teen and adult | 0 ★

Stress|Depression|Couple|Relationship|CBT

General psychiatry | 0 ★

Stress|Insomnia|Adjustment|Anxiety|Burnout

Counseling for stress anxiety depression burnout at work in adolescents and adults | 0 ★

Stress|Depression|Career|Relationship|Adjustment

Adolescence and Family | 0 ★

Stress|Family|Relationship|Anxiety|Satir

Child and Adolescent | 0 ★

Parenting|Family|Positive children beheavior|Common student life problems|CBT

Teenage problems Academic pressure Family problems Stress Anxiety Relationship Problems | 0 ★

Stress|Family|Couple|Common student life problems|SelfAwareness

Mood disorder Depression Bipolar Anxiety Panic disorder Insomnia Adjustment disorder Psychosis Behavioral problem | 0 ★

Stress|Depression|Panic|Insomnia|Anxiety

price tag icon

Languages

Topics

Workplace(s)

Education

About

View schedule in our app

Topics

price tag icon

Languages

View schedule in our app

โหลดแอปพลิเคชัน
และเริ่มปรึกษาได้เลย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของผู้ให้คำปรึกษาที่อูก้า

ร่วมงานกับอูก้าและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการปรึกษาออนไลน์เปิด

โอกาสที่ได้เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ จากที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้

ร่วมงานกับอูก้าและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ

ปรึกษาออนไลน์เปิดโอกาสที่ได้เข้าถึง

ลูกค้าใหม่ๆ จากที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้