ร่วมเป็นผู้ให้คำปรึกษากับเราที่อูก้า

ขั้นตอนการสมัคร

เป็นผู้ให้คำปรึกษา

ขั้นตอนการสมัคร

เป็นผู้ให้คำปรึกษา

อูก้ายินดีต้อนรับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ต่างชาติ

อูก้ายินดีต้อนรับนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ต่างชาติ

คุณสามารถแนบเอกสารการสมัครเป็นภาษาอังกฤษได้

คุณสามารถแนบเอกสารการสมัครเป็นภาษาอังกฤษได้

1. ตรวจสอบข้อกำหนดและส่งแบบฟอร์ม

คุณต้องเป็นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาที่มีใบอนุญาตหรือได้รับการรับรอง และยินยอมให้ทาง อูก้าตรวจสอบประวัติ โดยต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้นดังนี้

  • มีใบอนุญาตหรือได้รับการรับรองในไทยหรือจากต่างประเทศ
    (เฉพาะนักจิตวิทยาคลินิกและจิตแพทย์)
  • มีประสบการณ์การให้คำปรึกษาหรือผ่านการรับรอง
  • มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 600 ชั่วโมง

2. รอการพิจารณา

หลังกรอกแบบฟอร์มสมัครและส่งใบสมัครเป็นผู้ให้คำปรึกษาของอูก้า เราจะติดต่อคุณกลับเพื่อแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม
* กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลา 5-7 วันทำการ

3. เอกสารที่ต้องแนบในการสมัครเบื้องต้น

  • ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (หากเป็นจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิก)
  • ใบรับรองความสามารถทางภาษา ( หากมี )
  • Resume หรือ CV 
  • เอกสารสรุปชั่วโมงประสบการณ์การทำงานด้านการให้คำปรึกษา ว่าเคยทำมาที่ใดมาบ้าง ที่ละเฉลี่ยกี่ชั่วโมง

ร่วมเป็นที่ปรึกษากับเรา

ข้อดีของการเป็นที่ปรึกษากับอูก้า

ข้อดีของการเป็น
ที่ปรึกษากับอูก้า

ร่วมงานกับอูก้าและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการปรึกษาออนไลน์เปิดโอกาสที่ได้เข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ จากที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้

ร่วมงานกับอูก้าและเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการ

ปรึกษาออนไลน์เปิดโอกาสที่ได้เข้าถึง

ลูกค้าใหม่ๆ จากที่ไหนก็ได้เมื่อไรก็ได้

ทำงานที่ไหนก็ได้

เลือกทำงานจากที่สถานที่ไหนก็ได้

เลือกเวลาทำงานได้

สามารถเลือกเปิดตารางรับงานตามความสะดวก

ได้รายได้เพิ่มเติม

เราปรับเพิ่มรายได้ตามผลการทำงาน

ฟังประสบการณ์ของผู้ให้คำปรึกษาของอูก้า

“อูก้า ไม่ใช่เพียงแค่เป็นพื้นที่ให้กับการทำงานเชิงบำบัด แต่ยังเปิดโอกาสให้ได้รับประสบการณ์ในด้านอื่น เช่น การเผยแผ่ความรู้ ได้เจอกับผู้รับบริการหลากหลายรูปแบบ รวมไปถึงได้ร่วมงานกับบุคลากรที่มีความสร้างสรรค์ ร่วมกันสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้เข้าใจร่วมกันอีกด้วย”

สิริพร เอมอ่อน

นักจิตวิทยาคลินิก

706 การนัดหมายกับอูก้า

“ขอบคุณอูก้า แอปพลิเคชันระบบผู้เชี่ยวชาญให้การปรึกษาออนไลน์ ที่ไม่เพียงมุ่งมั่นช่วยแก้ปัญหาและสนับสนุนช่วยเหลือจิตใจและการทำงาน อูก้ายังใส่ใจพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตของคนไทยในวันนี้และวันข้างหน้า”

กอบุญ เกล้าตะกาญจน์

นักจิตวิทยา

3536 การนัดหมายกับอูก้า

“ลักษณะการทำงานมีความสะดวก สบาย เหมาะกับ Lifestyle ปัจจุบัน ผม และผู้รับบริการเราสามารถเข้าถึงกันได้เลยทันที โดยเฉพาะเวลาที่บผู้รับบริการไม่สบายใจ หรือ มีเหตุฉุกเฉินทางจิตใจ”

ดร. รพีพงศ์ ยังวราสวัสดิ์

นักจิตวิทยา

672 การนัดหมายกับอูก้า

“การไปพบจิตแพทย์ที่โรงพยาบาล บางรายเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าค่าบริการเสียอีก นี่ยังไม่นับเวลาที่เสียไป อูก้าจึงช่วยลดภาระในเรื่องนี้”

นพ. สุกมล วิภาวีพลกุล

จิตแพทย์

190 การนัดหมายกับอูก้า

“ตั้งแต่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอูก้าทุกๆ ครั้งที่จบงาน ก็มักจะยิ้มกับตัวเองเสมอๆ ว่าวันนี้เราได้ช่วยให้ใครคนหนึ่งยิ้มได้ ลุกได้ รักตัวเองได้ เพียงเท่านี้ ความสุข..ก็ถูกเชิญมานั่งในใจแล้ว”

เมทินี อิ่มด้วยสุข

นักจิตวิทยา

97 การนัดหมายกับอูก้า

“อูก้าเป็นแพลตฟอร์มที่ทำให้มองเห็นพัฒนาการของผู้มารับบริการหลังการปรึกษาได้ชัดเจนขึ้นมากๆ ค่ะ รวมถึงตัวของเราเองก้ได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจไปพร้อมๆ กับผู้มารับบริการด้วย”

สลิลทิพย์ มาตรา

นักจิตวิทยา

284 การนัดหมายกับอูก้า

สมัครเป็นที่ปรึกษาที่อูก้า

กระบวนการพิจารณาจะใช้เวลา 5-7 วันทำการ

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม

ส่งคำถามของคุณมาที่

หรือติดต่องทางช่องแชท บนหน้าเว็บไซต์

แล้วเราจะติดต่อคุณกลับไป

สมัครเป็นที่ปรึกษาที่อูก้า

ขอบคุณที่ส่งใบสมัคร

เราจะรีบติดต่อคุณกลับไป

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้