นโยบายการจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

  1. ข้อมูลจะได้รับการคุ้มครอง
  2. ให้บริการแก่ลูกค้าอย่างครอบคลุมและต่อเนื่อง
  3. ลูกค้าได้รับความพึงพอใจจากการบริการ
  4. ระบบส่วนบุคคลและระบบงานได้รับการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลง

 

นโยบายทั้งหมดจะถูกใช้กำหนดแนวทางสำหรับการสร้างระบบการจัดการและรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศในองค์กร เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ระบบต่าง ๆ จะสอดคล้องกับนโยบายที่ทางองค์กรคาดหวัง

นโยบายนี้จะถูกทบทวนโดยผู้บริหารและทีมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่านโยบายที่มีนั้นสอดคล้องกับแนวทางปฎิบัติของธุรกิจ รวมถึงสถานการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจในขณะนั้น

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้