คำถามที่พบบ่อย

เราได้รวบรวมคำถามที่มักมีคนสงสัยเกี่ยวกับเราอยู่บ่อยๆไว้ที่นี่แล้ว

ค่าบริการในการปรึกษาเริ่มต้นที่ 450 บาท ต่อ 30 นาที (ค่าบริการของผู้ให้คำปรึกษาแต่ละท่านต่างกัน

ขึ้นอยู่กับผู้ให้คำปรึกษากำหนด)

ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการพูดคุยได้ 30 หรือ 60 นาที 

หากต้องการต่อเวลาอีก 30 นาที (หลังจากคุยมาแล้ว 30 นาที) ระบบจะแจ้งเตือนให้ชำระเงินเพิ่ม

ก่อนที่จะสิ้นสุดการสนทนาในนัดแรก

สามารถคุยกับนักจิตวิทยา/จิตแพทย์ของเราผ่าน Video call ในระบบโมบายแอปพลิเคชันหรือบน เว็บแอปพลิเคชันของเรา

หากต้องการปรึกษาจิตแพทย์ ให้ดาวน์โหลด application ooca หรือเปิดเว็บไซต์ www.app.ooca.co

และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

1.) ลงชื่อเข้าใช้

2.) คุณสามารถเลือกที่จะ “นัดหมายตอนนี้” หรือ “นัดหมายล่วงหน้า”

3.) หากคุณเลือก ”นัดหมายตอนนี้” สามารถเลือกอาจารย์ที่สนใจและทำการจองได้เลย

4.) หากคุณเลือก “นัดหมายล่วงหน้า” คุณสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการปรึกษาได้ เพื่อกรองอาจาร์ยที่ต้องการตามหัวข้อที่สนใจ

5.) เลือกระยะเวลาที่ต้องการปรึกษา (30 หรือ 60 นาที)

6.) เลือกผู้ให้คำปรึกษา และวัน/เวลาที่สะดวก

7.) ชำระเงิน

สนทนาผ่านวิดีโอคอล โดยเมื่อทำถึงเวลาที่นัดแล้ว ลูกค้าสามารถกดเข้าห้องรอตรวจ (Waiting Room)

และเข้าสู่ห้องสนทนา 

เปิดไมค์และลำโพงให้พร้อม เพื่อรับคำปรึกษากับผู้ให้คำปรึกษาตามลำดับ

แน่นอน! ถึงแม้จะไม่มั่นใจว่าตัวเองมีอาการโรคซึมเศร้า

การเข้ามาคุยเป็นก้าวแรกในการทำความเข้าใจปัญหาของคุณด้วยมุมมองใหม่ๆ การปรึกษาที่อูก้าเป็นหนึ่งในหลายๆ

วิธีที่คุณสามารถหาวิธีแก้ปัญหาและดำเนินการกับสิ่งที่คุณได้เผชิญมา

ทางเรายังไม่มีบริการออกใบรับรองแพทย์ให้ แต่จะมีเป็น Visit Note

ซึ่งเป็นสรุปข้อมูลการให้คำปรึกษาจากทางผู้ให้คำปรึกษา

สำหรับ Visit Note ผู้ให้คำปรึกษาจะเขียนให้ผู้รับบริการหลังจบนัดหมาย และจะส่งให้ภายใน 2 วัน

ผู้รับบริการสามารถเข้าไปดูด้วยตนเองได้ในแอปฯ ooca หรือเว็บไซต์ www.app.ooca.co

โดยระบบจะไม่มีการส่งให้ทางอีเมล

จะได้เป็น Visit Note(บันทึกการให้คำปรึกษา) ที่เขียนโดยผู้ให้คำปรึกษาของท่านเอง ซึ่งไม่ใช่ใบรับรองแพทย์

โดยใน Visit Note จะบอกรายละเอียดและผลสรุปจากการสนทนาที่ผ่านมา ท่านสามารถเข้าไปดูได้ด้วยตนเอง

ในแอปฯ ooca หรือเว็บไซต์ www.ooca.co โดยทั่วไป ผู้ให้คำปรึกษาจะเขียน visit note ส่งให้ภายใน 2 วัน

สามารถทำได้โดยการตั้งค่า Timezone ในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตรงกับประเทศที่ตนอยู่ได้

แต่ตารางเวลาของผู้ให้คำปรึกษาจะอิงตามเวลาไทย

ท่านสามารถโอนเงินได้ โดยแจ้งจำนวนเงินที่ต้องการเติมมาที่กล่องข้อความ (CS Chatbox)

เจ้าหน้าที่จะคำนวณราคาแบบมี Vat 7% ให้ และให้เลขบัญชีแก่คุณ

เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลทุกอย่างจะไม่มีการเปิดเผยแก่ใคร และถูกเก็บเป็นความลับ

ค่าบริการในการปรึกษาเริ่มต้นที่ 450 บาท

ต่อ 30 นาที (ค่าบริการของผู้ให้คำปรึกษา

แต่ละท่านต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ผู้ให้คำปรึกษากำหนด)


ลูกค้าสามารถเลือกระยะเวลาที่ต้องการ

พูดคุยได้ 30 หรือ 60 นาที 

หากต้องการต่อเวลาอีก 30 นาที

(หลังจากคุยมาแล้ว 30 นาที)

ระบบจะแจ้งเตือนให้ชำระเงินเพิ่ม

ก่อนที่จะสิ้นสุดการสนทนาในนัดแรก

สามารถคุยกับนักจิตวิทยา/จิตแพทย์

ของเราผ่าน Video call ในระบบ

โมบายแอปพลิเคชันหรือบน

เว็บแอปพลิเคชันของเรา

หากต้องการปรึกษาจิตแพทย์

ให้ดาวน์โหลด application ooca หรือ

เปิดเว็บไซต์ www.app.ooca.co

และดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้


1.)  ลงชื่อเข้าใช้

2.) คุณสามารถเลือกที่จะ “นัดหมายตอนนี้”

    หรือ “นัดหมายล่วงหน้า”

3.) หากคุณเลือก ”นัดหมายตอนนี้”

    สามารถเลือกอาจารย์ที่สนใจ

    และทำการจองได้เลย

4.) หากคุณเลือก “นัดหมายล่วงหน้า”

    คุณสามารถเลือกหัวข้อที่ต้องการ

    ปรึกษาได้ เพื่อกรองอาจาร์ยที่ต้องการ

    ตามหัวข้อที่สนใจ

5.) เลือกระยะเวลาที่ต้องการปรึกษา

    (30 หรือ 60 นาที)

6.) เลือกผู้ให้คำปรึกษาและวัน/เวลาที่สะดวก

7.) ชำระเงิน

สนทนาผ่านวิดีโอคอล โดยเมื่อถึงเวลา

ที่นัดแล้ว ลูกค้าสามารถกดเข้าห้องรอตรวจ

(Waiting Room) และเข้าสู่ห้องสนทนา 

เปิดไมค์และลำโพงให้พร้อม เพื่อรับคำปรึกษา

กับผู้ให้คำปรึกษาตามลำดับ

แน่นอน! ถึงแม้จะไม่มั่นใจว่าตัวเอง

มีอาการโรคซึมเศร้า การเข้ามาคุยเป็นก้าวแรก

ในการทำความเข้าใจปัญหาของคุณ

ด้วยมุมมองใหม่ๆ การปรึกษาที่อูก้า

เป็นหนึ่งในหลายๆ วิธีที่คุณสามารถ

หาวิธีแก้ปัญหาและดำเนินการ

กับสิ่งที่คุณได้เผชิญมา

ทางเรายังไม่มีบริการออกใบรับรองแพทย์ให้

แต่จะมีเป็น Visit Note ซึ่งเป็นสรุปข้อมูล

การให้คำปรึกษาจากทางผู้ให้คำปรึกษา

สำหรับ Visit Note ผู้ให้คำปรึกษาจะเขียน

ให้ผู้รับบริการหลังจบนัดหมาย

และจะส่งให้ภายใน 2 วัน


ผู้รับบริการสามารถเข้าไปดูด้วยตนเอง

ได้ในแอปฯ ooca หรือเว็บไซต์

www.app.ooca.co

โดยระบบจะไม่มีการส่งให้ทางอีเมล

จะได้เป็น Visit Note(บันทึกการให้คำปรึกษา)

ที่เขียนโดยผู้ให้คำปรึกษาของท่านเอง

ซึ่งไม่ใช่ใบรับรองแพทย์


โดยใน Visit Note จะบอกรายละเอียด

และผลสรุปจากการสนทนาที่ผ่านมา

ท่านสามารถเข้าไปดูได้ด้วยตนเอง

ในแอปฯ ooca หรือเว็บไซต์ www.ooca.co

โดยทั่วไป ผู้ให้คำปรึกษาจะเขียน visit note

ส่งให้ภายใน 2 วัน

สามารถทำได้โดยการตั้งค่า Timezone

ในแอปพลิเคชัน เพื่อให้ตรงกับประเทศ

ที่ตนอยู่ได้ แต่ตารางเวลาของผู้ให้คำปรึกษา

จะอิงตามเวลาไทย

ท่านสามารถโอนเงินได้ โดยแจ้งจำนวนเงิน

ที่ต้องการเติมมาที่กล่องข้อความ

(CS Chatbox)


เจ้าหน้าที่จะคำนวณราคาแบบมี Vat 7% ให้

และให้เลขบัญชีแก่คุณ

เนื่องจากเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลทุกอย่างจะไม่มีการเปิดเผยแก่ใคร

และถูกเก็บเป็นความลับ

ถ้าหากยังไม่เจอคำตอบของคุณ

ถ้าหากยังไม่เจอ

คำตอบของคุณ

เรายินตอบทุกคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ แค่ติดต่อเราได้โดย

เรายินตอบทุกคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ

แค่ติดต่อเราได้โดย

ติดต่อเราได้ที่อีเมล

sales@ooca.co

ส่งข้อความหาเราผ่าน

ช่องทางแชทบนเว็บไซต์อูก้า 

และแอปพลิเคชัน

โทรหาเราได้ที่

02-114-7721 กด 1

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้