บริการรับยาที่บ้าน

เราได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับบริการรับยาที่บ้านไว้แล้วที่นี่

หากคุณสนใจ ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!

เราได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับ

บริการรับยาที่บ้านไว้แล้วที่นี่

หากคุณสนใจ ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้!

บริการรับยาที่บ้าน (E-prescripition) เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของแอปพลิเคชันอูก้า (ooca) ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้จิตแพทย์สามารถให้คำปรึกษา และประเมินอาการในระหว่างการรับคำปรึกษา หากจิตแพทย์เห็นว่าผู้ใช้งานจำเป็นต้องรับยา สามารถจ่ายยาได้ในระหว่างการปรึกษา ชำระเงินค่ายารักษา และรอรับยาได้ที่บ้าน

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพจิตคนไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเป็นผู้นำของนวัตกรรมสุขภาพจิต เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีความแข็งแรงด้านจิตใจ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมเพิ่มเติมจากบริการปรึกษาสุขภาพจิตกับผู้เชี่ยวชาญเดิมในแอปพลิเคชันอูก้า (ooca) บริการรับยาที่บ้าน (E-prescription) เป็นส่วนสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตต่อคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุม และสะดวกสบายมากขึ้น

สามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากแพทย์ จิตแพทย์ และนักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน เป็นผู้ที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ การให้บริการปรึกษา และมีวุฒิบัตรรับรอง จากหน่วยงานแพทยสภาและนอกจากนี้ แพลตฟอร์มอูก้า (ooca) ยังได้รับใบอนุญาตให้ประกอบและดำเนินกิจการสถานพยาบาลที่มีการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine license) ภายใต้การดำเนินการของอูก้าเทเล คลินิกเวชกรรม

ถูกกฎหมาย เนื่องจากแพทย์ผู้มีสิทธิ์สั่งจ่ายยาผ่านแพลตฟอร์มอูก้า (ooca) ถือเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายในสถานพยาบาล เช่นเดียวกับการที่ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่คลินิก ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบและดำเนินกิจการสถานพยาบาลที่มีการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine license) ภายใต้การดำเนินการของอูก้าเทเล คลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลของเรามีระเบียบขั้นตอน และกระบวนการส่งมอบยาไปถึงมือผู้ใช้งาน อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานรองรับ

สามารถทำได้เนื่องจากในปัจจุบันแพลตฟอร์มอูก้า (ooca) ได้รับอนุญาตในการให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine license) จากกระทรวงสาธารณสุข และได้มีการดำเนินการตามประกาศแพทยสภาที่ 54/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกล หรือโทรเวช (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ จากแนวปฏิบัติในการจัดส่งยาเสพติดให้โทษ/ วัตถุออกฤทธิ์ทางไปรษณีย์ ระหว่างสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้มีการอนุญาตให้สามารถจ่ายยาได้ หากไม่ใช่กลุ่มยาอันตรายพิเศษ ทั้งนี้ รายการยาที่สามารถสั่งจ่ายได้ในแพลตฟอร์มอูก้า (ooca) นั้นไม่ได้มีลักษณะเข้าข่ายเป็นกลุ่มยาอันตรายพิเศษ และการสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ใช้จะต้องผ่านการประเมินอาการอย่างเคร่งครัดโดยจิตแพทย์เท่านั้น

เราให้ความสำคัญสูงสุดในความปลอดภัยและความลับของข้อมูลการรักษา บริษัทของเราได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO 27001) และได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารงานและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (ISO 29110) ซึ่งเป็นการรับรองว่าเรามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

เรามีการรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด บริษัทจะร้องขอความยินยอมและจัดเก็บข้อมูลเฉพาะตามความจำเป็น มีแนวทางในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Closed Beta คือ ขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน หรือ ฟีเจอร์ที่จะเปิดให้ใช้งานในอนาคต

ในขั้นตอนนี้ ทางอูก้า (ooca) ขอเชิญผู้ใช้งานของเราเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบระบบบริการรับยาที่บ้าน (E-prescription) ก่อนที่จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้ามาใช้งาน วัตถุประสงค์ของขั้นตอนนี้คือเพื่อตรวจสอบความเสถียร และความถูกต้องของระบบ รวมถึงรับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน เพื่อปรับปรุงระบบก่อนการเปิดใช้งานแก่บุคคลทั่วไปในอนาคต

สำหรับผู้ใช้งานที่เข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบระบบผ่านบริการรับยาที่บ้านในช่วง Closed beta กับอูก้า (ooca) จะได้รับสิทธิพิเศษคือ ทุกครั้งที่มีการรับคำปรึกษา และมีการสั่งจ่ายยาผ่านระบบ ทางอูก้า (ooca) จะยกเว้นค่าบริการจัดส่งยา ทุกกรณีตลอดจนจบช่วงทดลองระบบนี้

1. ช่วงเวลาในการลงทะเบียนจะอยู่ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2566 – 20 ตุลาคม 2566

2. ช่วงระยะเวลาการทดสอบระบบในช่วง Closed Beta จะอยู่ที่ : ภายใน 1 เดือนนับแต่ผู้ใช้มีการลงทะเบียนเข้ามาทดลองระบบ แต่ไม่เกิน 30 ตุลาคม 2566

3. วิธีการลงทะเบียน :

   3.1 สำหรับผู้ใช้งานที่สนใจเข้าทดลองระบบ สามารถกรอกข้อมูลผ่านลิงค์ https://bit.ly/3PhKvly เพื่อเข้าสมัครเข้าร่วมการทดสอบระบบในช่วง Closed Beta

*โปรดตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริง หากข้อมูลที่ตอบไม่ตรงกับความเป็นจริง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธที่จะให้คุณเข้าร่วมการทดลองระบบของบริการรับยาที่บ้าน (E-prescription)

    3.2 เมื่อทำการลงทะเบียนสำเร็จ ผู้ใช้จะได้รับอีเมล์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน พร้อมรายละเอียดการทดลองระบบภายใน 1-2 วันทำการ

1. บริการรับยาที่บ้าน(E-prescription) ในช่วง Closed Beta รองรับเฉพาะผู้ใช้งานในกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไปเท่านั้น ในขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริการในผู้ใช้งานกลุ่มลูกค้าองค์กร

2. บริการรับยาที่บ้าน (E-prescription)ในช่วง Closed Beta สามารถใช้งานได้บนแอปพลิเคชันอูก้า (ooca) บนมือถือ ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เท่านั้น

ในการรับยา ผู้ใช้งานที่ลงชื่อเข้าทดสอบบริการรับยาที่บ้าน(E-prescription) ช่วง Closed Beta จำเป็นจะต้องเข้ารับการปรึกษาจากจิตแพทย์ก่อน หากแพทย์เห็นว่าผู้ใช้มีความจำเป็นต้องรับยา จึงจะสามารถสั่งยาได้ โดยทำตามขั้นตอนดังนี้

1. หลังจากที่ผู้ใช้งานลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ทดสอบระบบช่วง Closed Beta ผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลยืนยันผลการสมัครเข้าร่วม และรายละเอียดวิธีการเข้าทดสอบ ภายใน 1-2 วันทำการ

2. ผู้ใช้งานทำนัดเข้ารับบริการรับคำปรึกษากับจิตแพทย์ผู้เข้าร่วมให้บริการในช่วง Closed Beta (รายละเอียดรายชื่อจิตแพทย์ผู้ให้บริการในช่วง Closed Beta เป็นไปตามที่กำหนดในอีเมล)

3. ผู้ใช้งานเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์ผ่านแอปพลิเคชันอูก้า (ooca) ตามปกติ

4. ในระหว่างรับคำปรึกษา จิตแพทย์ประเมินแล้วเห็นว่าผู้ใช้งานมีความจำเป็นที่จะต้องรับยา แพทย์จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และทำการขอความยินยอมในการจ่ายยาให้ผู้ใช้งาน

5. หากผู้ใช้งานยินยอมให้จิตแพทย์ทำการสั่งยา ต้องทำการกดให้ความยินยอมและใส่ข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่ขึ้นมาบนหน้าจอ

   5.1 ผู้ใช้กดยอมรับใบสั่งยา

   

   5.2 กดเพิ่มข้อมูลด้านสุขภาพลงในแบบฟอร์ม

6. เมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพเสร็จ จิตแพทย์จะยืนยันข้อมูลกับผู้ใช้งาน และเริ่มกรอกใบสั่งยา

7. เมื่อจิตแพทย์กรอกแบบฟอร์มสั่งยาเสร็จ ผู้ใช้สามารถออกจากเซสชั่นได้

8. ผู้ใช้สามารถเช็คใบสั่งยาผ่านเมนู ‘ใบสั่งยา’ หรือ ‘E-prescription’ ผ่านทางเมนูด้านซ้ายของหน้า home

   8.1 เปิดเมนูด้านซ้าย คลิกที่ ‘E-prescription’ หรือ ‘ใบสั่งยา’

   

   8.2 กดแถบเซสชั่นล่าสุด

   

   8.3 ใบสั่งยาจะโชว์สถานะ รายการยาตามที่แพทย์ได้ทำการระบุไว้

   

9. ผู้ใช้ต้องทำการชำระเงินค่ายาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับใบสั่งยา

   9.1 ผู้ใช้งานกดปุ่ม ‘ชำระค่ายาของฉัน’

   

   9.2 ตรวจสอบสรุปยอดใบสั่งยาและดำเนินการชำระเงิน

   

10. เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ผู้ใช้งานจะเห็นสถานะในใบสั่งยาขึ้นว่าชำระค่ายาแล้ว และกำลังจัดเตรียมยาให้คุณ

   

11. หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาผู้ใช้เพื่อทำการยืนยันข้อมูลชื่อ ที่อยู่การจัดส่ง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดการรับประทานยาให้กับผู้ใช้งาน และทำการจัดส่งยาให้กับผู้ใช้

   *บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขวิธีการจัดส่ง และบริษัทที่ดำเนินการจัดส่งยาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ผู้ใช้งานจะได้รับยาตามใบสั่งยาภายใน 3-5 วันทำการ

ผู้ที่ได้รับยา คือผู้ที่ทดสอบบริการรับยาที่บ้าน (E-prescription) ในช่วง Closed Beta และได้รับการประเมินจากจิตแพทย์แล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอาการเป็นโรคซึมเศร้า (Major Depressive disorder), โรควิตกกังวลทั่วไป (Anxiety disorder) และ โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) เท่านั้น ร่วมถึงต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้ คือ

1. ผู้ใช้งานได้เข้ารับบริการรับคำปรึกษากับจิตแพทย์ผู้เข้าร่วมทดสอบระบบ และแพทย์ได้ทำการพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาจริง

2. ผู้ใช้งานไม่มีประวัติการใช้ยาผิดประเภท

ถ้าหากยังไม่เจอคำตอบของคุณ

ถ้าหากยังไม่เจอ

คำตอบของคุณ

เรายินตอบทุกคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ แค่ติดต่อเราได้โดย

เรายินตอบทุกคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ

แค่ติดต่อเราได้โดย

ติดต่อเราได้ที่อีเมล

support@ooca.co

ส่งข้อความหาเราผ่าน

ช่องทางแชทบนเว็บไซต์อูก้า 

และแอปพลิเคชัน

โทรหาเราได้ที่

02-114-7721 กด 1