บริการรับยาที่บ้าน

ฟีเจอร์ใหม่จากอูก้า! ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์และรับยาที่บ้านได้ง่าย ๆ 

เปิดให้ทุกคนเข้าร่วมทดสอบระบบได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่จากอูก้า! ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์

และรับยาที่บ้านได้ง่าย ๆ เปิดให้ทุกคน

เข้าร่วมทดสอบระบบได้แล้ววันนี้

เลือกจิตแพทย์ที่สามารถจ่ายได้

เลือกปรึกษากับจิตแพทย์ที่สามารถจ่ายยาได้ โดยสังเกตที่เครื่องหมาย  ต่อท้ายชื่อ

เลือกปรึกษากับจิตแพทย์ที่สามารถ

จ่ายยาได้โดยสังเกตที่

เครื่องหมาย  ต่อท้ายชื่อ

เลือกปรึกษากับจิตแพทย์ที่สามารถจ่ายยาได้ โดยสังเกตที่ เครื่องหมาย  ต่อท้ายชื่อ
ปรึกษาจิตแพทย์ออนไลน์และรับยา

พูดคุยถึงปัญหาใจ

จิตแพทย์จะทำการสั่งยาให้กับคุณ

หากมีความเห็นว่าคุณจำเป็นที่จะต้องใช้ยา

จิตแพทย์จะทำการสั่งยาให้กับคุณ

หากมีความเห็นว่า

คุณจำเป็นที่จะต้องใช้ยา

รับยาที่บ้านได้ง่าย ๆ

ชำระเงินแล้วรอการจัดส่ง

เพียงชำระเงินและรอภายใน 3-5 วันทำการ

ยาจะถูกส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ

เพียงชำระเงินและรอ

ภายใน 3-5 วันทำการ

ยาจะถูกส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติม

บริการรับยาที่บ้าน (E-prescripition) เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดของแอพลิเคชันอูก้า (ooca) ที่พัฒนาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้จิตแพทย์สามารถให้คำปรึกษา และประเมินอาการในระหว่างการรับคำปรึกษา หากจิตแพทย์เห็นว่าผู้ใช้งานจำเป็นต้องรับยา สามารถจ่ายยาได้ในระหว่างการปรึกษา ชำระเงินค่ายารักษา และรอรับยาได้ที่บ้าน

เรามุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพจิตคนไทยให้ดีขึ้นกว่าเดิม และเป็นผู้นำของนวัตกรรมสุขภาพจิต เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีความแข็งแรงด้านจิตใจ โดยการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนในการให้บริการด้านสุขภาพจิตอย่างครอบคลุมเพิ่มเติมจากบริการปรึกษาสุขภาพจิตกับผู้เชี่ยวชาญเดิมในแอปพลิเคชั่นอูก้า (ooca) บริการรับยาที่บ้าน (E-prescription) เป็นส่วนสำคัญในการให้บริการด้านสุขภาพจิตต่อคนไทยทุกคนให้สามารถเข้าถึงการรักษาได้อย่างครอบคลุม และสะดวกสบายมากขึ้น

สามารถทำได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากแพทย์ จิตแพทย์ และนักจิตวิทยาที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ใช้งาน เป็นผู้ที่ได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ การให้บริการปรึกษา และมีวุฒิบัตรรับรอง จากหน่วยงานแพทยสภาและนอกจากนี้ แพลตฟอร์มอูก้า (ooca) ยังได้รับใบอนุญาตให้ประกอบและดำเนินกิจการสถานพยาบาลที่มีการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine license) ภายใต้การดำเนินการของอูก้าเทเล คลินิกเวชกรรม

ถูกกฏหมาย เนื่องจากแพทย์ผู้มีสิทธิสั่งจ่ายยาผ่านแพลตฟอร์มอูก้า (ooca) ถือเป็นการประกอบวิชาชีพเวชกรรมภายในสถานพยาบาล เช่นเดียวกับการที่ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่คลินิก ซึ่ง ณ ปัจจุบันบริษัท เทเลเมดิก้า จำกัด ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบและดำเนินกิจการสถานพยาบาลที่มีการบริการการแพทย์ทางไกล (Telemedicine license) ภายใต้การดำเนินการของอูก้าเทเล คลินิกเวชกรรม และสถานพยาบาลของเรามีระเบียบขั้นตอน และกระบวนการส่งมอบยาไปถึงมือผู้ใช้งาน อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานรองรับ

สามารถทำได้เนื่องจากในปัจจุบันแพลตฟอร์มอูก้า (ooca) ได้รับอนุญาตในการให้บริการแพทย์ทางไกล (Telemedicine license) จากกระทรวงสาธารณสุข และได้มีการดำเนินการตามประกาศแพทยสภาที่ 54/2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติการแพทย์ทางไกล หรือโทรเวช (Telemedicine) และคลินิกออนไลน์ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนี้ จากแนวปฏิบัติในการจัดส่งยาเสพติดให้โทษ/ วัตถุออกฤทธิ์ทางไปรษณีย์ ระหว่างสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ได้มีการอนุญาตให้สามารถจ่ายยาได้ หากไม่ใช่กลุ่มยาอันตรายพิเศษ ทั้งนี้ รายการยาที่สามารถสั่งจ่ายได้ในแพลตฟอร์มอูก้า (ooca) นั้นไม่ได้มีลักษณะเข้าข่ายเป็นกลุ่มยาอันตรายพิเศษ และการสั่งจ่ายยาให้แก่ผู้ใช้จะต้องผ่านการประเมินอาการอย่างเคร่งครัดโดยจิตแพทย์เท่านั้น

เราให้ความสำคัญสูงสุดในความปลอดภัยและความลับของข้อมูลการรักษา บริษัทของเราได้ผ่านการประเมินมาตรฐานการจัดการความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ (ISO 27001) และได้รับการรับรองคุณภาพการบริหารงานและผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (ISO 29110) ซึ่งเป็นการรับรองว่าเรามีมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด

เรามีการรักษาความลับและความปลอดภัยข้อมูลสุขภาพและข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานอย่างเคร่งครัด บริษัทจะร้องขอความยินยอมและจัดเก็บข้อมูลเฉพาะตามความจำเป็น มีแนวทางในการดูแลข้อมูลให้มีความปลอดภัย และเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

Opened beta คือ ขั้นตอนการทดสอบซอฟต์แวร์, แอปพลิเคชัน หรือ ฟีเจอร์ที่เปิดให้แก่กลุ่มผู้ใช้ทั่วไปได้เข้ามาทดสอบระบบ

ในการทดสอบระบบบริการรับยาที่บ้าน (E-prescription) แบบ Opened-beta นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความเสถียร และความถูกต้องของระบบ รวมถึงรับข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นจากผู้ใช้งาน เพื่อปรับปรุงระบบก่อนการเปิดใช้งานอย่างเต็มรูปแบบ

สำหรับผู้ใช้งานที่เข้าร่วมบริการรับยาที่บ้านในช่วง Opened-beta กับอูก้า (ooca) จะได้รับสิทธิพิเศษคือ ทุกครั้งที่มีการรับคำปรึกษา และมีการสั่งจ่ายยาผ่านระบบ ทางอูก้า (ooca) จะยกเว้นค่าบริการจัดส่งยา ทุกกรณีตลอดจนจบช่วงทดลองระบบนี้

– ช่วงระยะเวลาการทดสอบระบบในช่วง Opened-beta : ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

1. บริการรับยาที่บ้าน(E-prescription) ในช่วง Opened Beta รองรับเฉพาะผู้ใช้งานในกลุ่มลูกค้าบุคคลทั่วไป (B2C) เท่านั้น ในขณะนี้ยังไม่เปิดให้บริกาแก่ผู้ใช้งานกลุ่มลูกค้าองค์กร (B2B) และ ผู้ใช้งานในโครงการกำแพงพักใจ (Wall of sharing)

2. บริการรับยาที่บ้าน (E-prescription) ในช่วง Opened Beta สามารถใช้งานได้บนแอพพลิเคชั่นอูก้า (ooca) ผ่านมือถือระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android เท่านั้น

ในการรับยาผ่านบริการรับยาที่บ้าน (E-prescription) ผู้ใช้บริการจำเป็นต้องเข้ารับการปรึกษาจากจิตแพทย์ที่เข้าร่วมทดสอบระบบในช่วง Opened beta (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปยาสีเขียว ถัดจากชื่อของจิตแพทย์) และหากแพทย์เห็นว่าผู้ใช้มีความจำเป็นต้องรับยา แพทย์จะเป็นผู้จ่ายยาให้แก่ผู้ใช้บริการหลังจากที่ผู้ใช้บริการให้ความยินยอมภายในระหว่างการรับคำปรึกษา

รายชื่อจิตแพทย์ที่ให้บริการรับยาที่บ้านในช่วง Opened-beta มีดังนี้

1.) แพทย์หญิง ชุตินาถ ศักรินทร์กุล (Dr. Chutinart Sakarinkhul)

2.) นายแพทย์ สุกมล วิภาวีพลกุล (Dr. Sukamon Wipaweeponkul)

3.) นายแพทย์ ณัฐพล พิพัฒฐาดร (Dr. Natthapon Pipatthadorn)

4.) พญ. อธิชา วัฒนาอุดมชัย (Dr. Aticha Wattanaudomchai)

5.) รองศาสตราจารย์ สุพร อภินันทเวช (Assoc. prof. Suporn Apinuntavech)

นอกจากนี้คุณยังสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปยาสีเขียว ถัดจากชื่อของอาจารย์ตามตัวอย่างนี้

1. ผู้ใช้งานทำนัดเข้ารับบริการรับคำปรึกษากับจิตแพทย์ผู้เข้าร่วมให้บริการในช่วง Opened beta (สามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์รูปยาสีเขียว ถัดจากชื่อของจิตแพทย์)

2. ผู้ใช้งานเข้ารับการปรึกษากับจิตแพทย์ผ่านแอพพลิเคชั่นอูก้า (ooca) 

3. ในระหว่างรับคำปรึกษา จิตแพทย์ประเมินแล้วเห็นว่าผู้ใช้งานมีความจำเป็นที่จะต้องรับยา แพทย์จะแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ และทำการขอความยินยอมในการจ่ายยาให้ผู้ใช้งาน 

4. หากผู้ใช้งานยินยอมให้จิตแพทย์ทำการสั่งยา ต้องทำการกดให้ความยินยอมและใส่ข้อมูลด้านสุขภาพที่เกี่ยวข้องในแบบฟอร์มที่ขึ้นมาบนหน้าจอ

   4.1 ผู้ใช้กดยอมรับใบสั่งยา 

   faq003 E-prescription

   4.2 กดเพิ่มข้อมูลด้านสุขภาพลงในแบบฟอร์ม

   faq004 E-prescription

5. เมื่อทำการกรอกแบบฟอร์มด้านสุขภาพเสร็จ จิตแพทย์จะยืนยันข้อมูลกับผู้ใช้งาน และเริ่มกรอกใบสั่งยา

6. เมื่อจิตแพทย์กรอกแบบฟอร์มสั่งยาเสร็จ ผู้ใช้สามารถออกจากเซสชั่นได้

7. ผู้ใช้สามารถเช็คใบสั่งยาผ่านเมนู ‘ใบสั่งยา’ หรือ ‘E-prescription’ ผ่านทางเมนูด้านซ้ายของหน้า home

   7.1 เปิดเมนูด้านซ้าย คลิกที่ ‘E-prescription’ หรือ ‘ใบสั่งยา’

   faq005 E-prescription

   7.2 กดแถบการปรึกษาล่าสุด

   faq006 E-prescription

   7.3 ใบสั่งยาจะโชว์สถานะ รายการยาตามที่แพทย์ได้ทำการระบุไว้

   faq007 E-prescription

8. ผู้ใช้ต้องทำการชำระเงินค่ายาภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากได้รับใบสั่งยา
 

   8.1 ผู้ใช้งานกดปุ่ม ‘ชำระค่ายาของฉัน’

   faq008 E-prescription

   8.2 ตรวจสอบสรุปยอดใบสั่งยาและดำเนินการชำระเงิน

   faq009 E-prescription
 
   faq010 E-prescription

9. เมื่อทำการชำระเงินแล้ว ผู้ใช้งานจะเห็นสถานะในใบสั่งยาขึ้นว่าชำระค่ายาแล้ว และกำลังจัดเตรียมยาให้คุณ

   faq011 E-prescription

10. หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่โทรหาผู้ใช้เพื่อทำการยืนยันข้อมูลชื่อ ที่อยู่การจัดส่ง รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดการรับประทานยาให้กับผู้ใช้งาน และทำการจัดส่งยาให้กับผู้ใช้

*บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขวิธีการจัดส่ง และบริษัทที่กำเนินการจัดส่งยาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. ผู้ใช้งานจะได้รับยาตามใบสั่งยาภายใน 3-5 วันทำการ

ผู้ที่ได้รับยา คือผู้ที่ทดสอบบริการรับยาที่บ้าน (E-prescription) ในช่วง Opened beta และได้รับการประเมินจากจิตแพทย์แล้วเห็นว่าเป็นกลุ่มคนที่มีอาการเป็นโรคซึมเศร้า (Major Depressive disorder), โรควิตกกังวลทั่วไป (Anxiety disorder) และ โรคนอนไม่หลับ (Insomnia) เท่านั้น ร่วมถึงต้องผ่านเงื่อนไขดังนี้ คือ

1. ผู้ใช้งานได้เข้ารับบริการรับคำปรึกษากับจิตแพทย์ผู้เข้าร่วมทดสอบระบบ และแพทย์ได้ทำการพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วยมีความจำเป็นต้องใช้ยาจริง

2. ผู้ใช้งานไม่มีประวัติการใช้ยาผิดประเภท

ในขณะนี้บริการรับยาที่บ้าน (E-prescription ) ของอูก้า (ooca) ยังไม่เปิดให้กลุ่มลูกค้าองค์กรสามารถใช้งานได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จเพื่อนำไปใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่ายได้หลังจากมีการชำระค่ายาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเข้าไปที่ เมนูด้านซ้ายมือของหน้า Home > กดแท็บ ‘ใบสั่งยา’ หรือ ‘E-prescription > คลิกเข้าไปดูใบสั่งยา > สถานะ ‘ชำระค่ายาแล้ว’ หรือ ‘Paid’ จะมีลิงก์ด้านใต้เขียนไว้ว่า ‘ดูใบเสร็จรับเงิน’ > คลิกที่ลิงก์เพื่อดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน

ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแพทย์ผู้จ่ายยา หากมียาที่ใช้เป็นประจำอยู่แล้วและต้องการยาตัวเดิม อูก้า (ooca) ขอแนะนำให้มีการแจ้งความประสงค์กับจิตแพทย์ผู้จ่ายยาโดยตรง ซึ่งทางอูก้า (ooca) ขอแนะนำให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลด้านสุุขภาพของตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วนก่อนมีการจ่ายยาทุกครั้ง

ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล

ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสากล

กระทรวงสาธารณสุข

Telemedicine License

บริการการแพทย์ทางไกล

ISO/IEC 29110

มาตรฐานในการพัฒนาซอฟต์แวร์

PDPA มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของไอที

ISO/IEC 27001

มาตรฐานการรักษาความมั่นคงของไอที

ถ้าหากยังไม่เจอคำตอบของคุณ

ถ้าหากยังไม่เจอ

คำตอบของคุณ

เรายินตอบทุกคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ แค่ติดต่อเราได้โดย

เรายินตอบทุกคำถามหรือข้อสงสัยของคุณ

แค่ติดต่อเราได้โดย

ติดต่อเราได้ที่อีเมล

support@ooca.co

ส่งข้อความหาเราผ่าน

ช่องทางแชทบนเว็บไซต์อูก้า 

และแอปพลิเคชัน

โทรหาเราได้ที่

02-114-7721 กด 1