Deep TMS

(Deep Transcranial Magnetic Stimulation)

การรักษาด้วย Deep TMS เป็นแนวทางใหม่ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้า

สามารถรับมือและเยียวยาอาการได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้า Deep TMS (Transcranial Magnetic Stimulation)

เป็นทางเลือกที่น่าสนใจและได้รับการยืนยันจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้ผลจากวิธีการรักษาแบบเดิม

การรักษาด้วย Deep TMS เป็นแนวทางใหม่

ที่ช่วยให้ผู้ที่ต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้า

สามารถรับมือและเยียวยาอาการได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผู้ที่ต้องเผชิญกับภาวะ

ซึมเศร้า Deep TMS (Transcranial

Magnetic Stimulation) เป็นทางเลือก

ที่น่าสนใจและได้รับการยืนยันจาก

หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าเป็นวิธีการ

ที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะกับผู้ที่ไม่ได้ผล

จากวิธีการรักษาแบบเดิม

เรียนรู้เกี่ยวกับ dTMS

 • ได้รับการยืนยันทางคลินิก: dTMS ได้รับการพิสูจน์ผ่านการศึกษาหลาย ๆ ครั้งว่าสามารถลดอาการของภาวะซึมเศร้าได้ คลินิกของเราใช้วิธีการที่มีหลักฐานสนับสนุนเพื่อให้แน่ใจว่าได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
 
 • ไม่ต้องผ่าตัด: dTMS ได้รับการอนุมัติจาก FDA ไม่ต้องผ่าตัดหรือใช้ยาสลบ และออกแบบมาเพื่อลดผลข้างเคียง คุณสามารถกลับไปทำกิจกรรมประจำวันได้ทันทีหลังจากการรักษา
 
 • การรักษาที่รวดเร็วและสะดวก: การรักษาใช้เวลาเพียงประมาณ 20 นาทีต่อครั้ง ทำให้ไม่กระทบกับตารางเวลาส่วนตัวของคุณ
dtms at ooca
How Does Deep TMS Work?

dTMS ทำงานอย่างไร

dTMS ใช้สนามแม่เหล็กในการกระตุ้นบริเวณสมองที่ควบคุมอารมณ์ วิธีนี้ช่วยเพิ่มการทำงานของระบบประสาทและบรรเทาอาการภาวะซึมเศร้า

ขั้นตอนกระบวนการรักษา

 • การประเมินเบื้องต้น: ในครั้งแรกที่คุณมาเยือน ผู้เชี่ยวชาญของเราจะตรวจสอบประวัติการรักษาของคุณและพูดคุยเกี่ยวกับความเหมาะสมของการรักษาด้วย dTMS
 
 • การรักษาเป็นประจำ: คุณจะได้รับการรักษาทุกวันเป็นเวลา 4 ถึง 6 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับความต้องการเฉพาะของคุณ
 
 • การประเมินต่อเนื่อง: เราจะติดตามความก้าวหน้าของคุณอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับปรุงวิธีการรักษาให้เหมาะสมที่สุด

“ผลลัพธ์อาจแตกต่างกันไป แต่คนที่ได้รับการรักษาด้วย dTMS ของเรา ได้รับผลดีและมีสุขภาพจิตดีขึ้นอย่างชัดเจน”

dTMS เหมาะกับคุณหรือไม่

dTMS อาจไม่เหมาะสำหรับทุกคน แต่เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ไม่ได้ผลจากการรักษาแบบเดิม การประเมินเบื้องต้นที่คลินิกของเราจะช่วยตรวจสอบว่าคุณเหมาะสมกับการรักษานี้หรือไม่ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการดูแลที่ดีที่สุดตามสภาพและความต้องการของคุณ

การสนับสนุนการรักษาของคุณ

การรักษาด้วย dTMS ต้องการการสนับสนุนและการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราจะคอยให้คำปรึกษาและดูแลคุณตลอดกระบวนการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะบุคคลของคุณ

 

ประสิทธิภาพของการรักษาด้วย dTMS

Deep Transcranial Magnetic Stimulation (dTMS) การรักษานวัตกรรมใหม่สำหรับโรคจิตเวชหลายชนิด โดยผลลัพธ์และข้อมูลสถิติต่อไปนี้ได้มาจากการศึกษาวิจัยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

 • โรคซึมเศร้า (Depression): การวิจัยจาก Levkovitz และคณะ (2012) พบว่า dTMS ช่วยให้ผู้ป่วยราว 40% ที่ไม่ตอบสนองต่อยาซึมเศร้ามีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ (อ้างอิง: Levkovitz, Y., et al. “Efficacy and safety of deep transcranial magnetic stimulation for major depression: a prospective multicenter randomized controlled trial.” World Psychiatry).
 
 • โรคย้ำคิดย้ำทำ (Obsessive-Compulsive Disorder – OCD): การศึกษาในปี 2019 โดย Carmi และคณะรายงานว่าการรักษาด้วย dTMS ลดอาการ OCD ได้ประมาณ 30% ในผู้ป่วย (อ้างอิง: Carmi, L., et al. “Efficacy and Safety of Deep Transcranial Magnetic Stimulation for Obsessive-Compulsive Disorder: A Prospective Multicenter Randomized Double-Blind Placebo-Controlled Trial.” American Journal of Psychiatry).
 
 • โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder): การวิเคราะห์ระบบของ Tavares และคณะ (2017) แสดงให้เห็นผลบวกในการลดอาการซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคอารมณ์สองขั้ว (อ้างอิง: Tavares, D.F., et al. “Efficacy of deep transcranial magnetic stimulation in bipolar depression: A systematic review and meta-analysis.” Journal of Affective Disorders).
 
 • โรควิตกกังวลทั่วไป (Generalized Anxiety Disorder, GAD): การวิจัยจาก Bystritsky และคณะ (2011) พบว่า dTMS ช่วยลดอาการวิตกกังวลได้ในบางผู้ป่วย แต่ยังต้องการการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลลัพธ์. (อ้างอิง: Bystritsky, A., et al. “A preliminary study of deep transcranial magnetic stimulation (dTMS) for generalized anxiety disorder.” Journal of Clinical Psychiatry)
 
 • โรคอัลไซเมอร์ (Alzheimer’s Disease): การวิจัยจาก Bentwich และคณะ (2016) แสดงให้เห็นว่า dTMS มีผลบวกในการปรับปรุงฟังก์ชั่นความจำและการทำงานของสมองในผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์. (อ้างอิง: Bentwich, J., et al. “Safety and efficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in patients with Alzheimer’s disease.” Alzheimer’s & Dementia: Translational Research & Clinical Interventions)
 
 • โรคเสพติด (Addiction): การศึกษาในปี 2018 โดย Dinur-Klein และคณะพบว่า dTMS ช่วยลดความต้องการและการใช้นิโคตินในผู้ป่วยโรคเสพติดนิโคติน.(อ้างอิง: Dinur-Klein, L., et al. “Transcranial magnetic stimulation for nicotine dependence: a randomized, controlled, multicenter trial.” Addiction Biology)
 
 • โรค PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder): การวิจัยจาก Rosenberg และคณะ (2017) รายงานว่า dTMS ช่วยลดอาการของ PTSD ได้อย่างมีนัยสำคัญ. (อ้างอิง: Rosenberg, P.B., et al. “Deep transcranial magnetic stimulation for the treatment of post-traumatic stress disorder: a prospective study.” Journal of Psychiatric Research)

พิจารณา dTMS เป็นทางเลือกถัดไปของคุณ

พิจารณา dTMS
เป็นทางเลือกถัดไปของคุณ

“หากคุณกำลังพิจารณาทางเลือกใหม่ๆ ในการรักษาภาวะซึมเศร้า โปรดติดต่อเราเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับ dTMS และนัดหมายการปรึกษา”

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้