อูก้าคลินิก

อูก้าคลินิก

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับสุขภาพจิต

พื้นที่ปลอดภัยสำหรับสุขภาพจิต

คลินิกของเราตั้งอยู่ ณ เกษร เซนเตอร์

เรามอบการดูแลสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมใหม่

ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว

ให้บริการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

คลินิกของเราตั้งอยู่ ณ เกษร เซนเตอร์

เรามอบการดูแลสุขภาพจิตด้วยนวัตกรรมใหม่

ในบรรยากาศที่เป็นส่วนตัว

ให้บริการทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

สัมผัสประสบการณ์ที่ ooca

สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพจิตที่เต็มไปด้วยความเป็นส่วนตัว

ในบรรยากาศที่เงียบสงบที่อูก้าคลินิก ณ ศูนย์การค้าเกษร เซนเตอร์ ชั้น 5

เรามีทีมจิตแพทย์และนักจิตวิทยาที่สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

พร้อมให้การดูแลและบำบัดที่ปรับเฉพาะบุคคล

พบกับพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ และเริ่มต้นการรักษากับเรา

สัมผัสประสบการณ์การดูแลสุขภาพจิตที่

เต็มไปด้วยความเป็นส่วนตัว ในบรรยากาศที่

เงียบสงบที่อูก้าคลินิก ณ ศูนย์การค้า

เกษร เซนเตอร์ ชั้น 5 เรามีทีมจิตแพทย์และ

นักจิตวิทยาที่สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

พร้อมให้การดูแลและบำบัดที่ปรับเฉพาะบุคคล

พบกับพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ

และเริ่มต้นการรักษากับเรา

dtms at ooca

เทคโนโลยี dTMS นวัตกรรมใหม่

เทคโนโลยี dTMS นวัตกรรมใหม่

สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล และ OCD

ทีมงานของเราที่สื่อสารได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

พร้อมให้การสนับสนุนคุณในการก้าวสู่สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

เทคโนโลยี dTMS นวัตกรรมใหม่

สำหรับการรักษาโรคซึมเศร้า โรควิตกกังวล

และ OCD ทีมงานของเราที่สื่อสารได้ทั้ง

ภาษาไทยและอังกฤษ พร้อมให้การสนับสนุนคุณ

ในการก้าวสู่สุขภาพจิตที่ดีขึ้น

บริการที่ออกแบบเฉพาะตัวสำหรับคุณ

พบกับโอเอซิสแห่งสุขภาพจิตที่อูก้าคลินิก ณ ศูนย์การค้าเกษร เซนเตอร์ ชั้น 5

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่พูดได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษของเรา พร้อมดูแล

ให้คำแนะนำและการสนับสนุนด้านสุขภาพจิตทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

พบกับโอเอซิสแห่งสุขภาพจิตที่

อูก้าคลินิก ณ ศูนย์การค้าเกษร เซนเตอร์ ชั้น 5

ทีมผู้เชี่ยวชาญที่พูดได้ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ

ของเรา พร้อมดูแลให้คำแนะนำและการสนับสนุน

ด้านสุขภาพจิตทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

ooca clinic counseling

ทำเลที่เหมาะสมสำหรับ
ความสงบและความเป็นส่วนตัว

ทำเลที่เหมาะสมสำหรับความสงบและความเป็นส่วนตัว

ooca clinic pic

สัมผัสความสะดวกสบายในการเข้าถึงการดูแลสุขภาพจิตที่อูก้าคลินิก, ศูนย์การค้าเกษร เซ็นเตอร์ ชั้น 5

ที่เข้าถึงได้โดยการเดินทางด้วยรถยนต์และรถไฟฟ้าบีทีเอส

สัมผัสความสะดวกสบายในการเข้าถึง

การดูแลสุขภาพจิตที่อูก้าคลินิก, 

ศูนย์การค้าเกษร เซ็นเตอร์ ชั้น 5

ที่เข้าถึงได้โดยการเดินทางด้วยรถยนต์

และรถไฟฟ้าบีทีเอส

เริ่มต้นการดูแลสุขภาพจิตของคุณได้อย่างง่ายดาย

เริ่มต้นการดูแลสุขภาพจิต
ของคุณได้อย่างง่ายดาย

ที่อูก้าคลินิก ณ ศูนย์การค้าเกษร เซนเตอร์ ชั้น 5

ที่อูก้าคลินิก ณ ศูนย์การค้าเกษร เซนเตอร์ ชั้น 5

ติดตามข้อมูลสุขภาพจิตและเข้าร่วมชุมชนที่ให้การสนับสนุนของเรา

ติดตามข้อมูลสุขภาพจิตและเข้าร่วมชุมชน

ที่ให้การสนับสนุนของเรา