โรคไซโคพาธ (Psychopaths) เข้าใจอาการ และสิ่งที่ต้องระวัง

ค้นหาความรู้เกี่ยวกับโรคไซโคพาธ Psychopaths: อาการ, ลักษณะเฉพาะ, และวิธีการระมัดระวังเมื่อต้องเผชิญกับผู้ที่มีสภาวะนี้ในชีวิตประจำวันของคุณ
Psychopaths

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ

โรคจิตเภท หรือโรคไซโคพาธ (Psychopaths) คือความผิดปกติทางบุคลิกภาพขั้นรุนแรง เกิดจากความผิดปกติทางบุคลิกภาพโดยมีอารมณ์ และพฤติกรรมที่หลากหลาย และโรคไซโคพาธ (Psychopaths) ยังเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมอีกด้วย

มีสิ่งสำคัญที่คุณควรทราบ และอูก้าอยากจะย้ำกันมาก ๆ ก็คือ ไม่ใช่ว่าบุคคลที่มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคมทุกคนจะเป็นคนโรคจิต และไม่ใช่คนโรคจิตทุกคนจะแสดงพฤติกรรมที่ก่ออาชญากรรม ดังนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน และผู้ที่มีแนวโน้มที่จะมีอาการทางจิตควรปรึกษาจิตแพทย์ หรือนักจิตวิทยา เพื่อหาคำตอบให้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง

โรคจิตเภท (Psychopaths)

สัญญาณของผู้ที่อาจเป็นโรคจิตเภท อาจรวมถึง

  • มีพฤติกรรมที่ขัดแย้งกับบรรทัดฐานทางสังคม
  • ละเลยหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น
  • ไม่สามารถแยกแยะระหว่างถูกและผิด
  • มีความยากลำบากในการแสดงความสำนึกผิด หรือความเห็นอกเห็นใจ
  • มีแนวโน้มที่จะโกหกบ่อย ๆ
  • ทำร้ายผู้อื่น
  • การไม่คำนึงถึงความปลอดภัย
 

สัญญาณอื่นๆ ที่อาจปรากฎร่วมด้วย ได้แก่ แนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมที่ประมาท หุนหันพลันแล่น หรืออาจนำไปสู่ผลที่ตามมาที่เป็นอันตราย และสำหรับบางคนอาจแสดงพฤติกรรมเพิ่มเติมได้แก่ 

  • มีความก้าวร้าวมาก
  • มีอารมณ์โกรธมาก
 

และอาจหุนหันพลันแล่น หรือมักดูถูกเหยียดหยามผู้อื่น และอาจขาดความสำนึกผิดในการทำพฤตกรรมที่รุนแรง นอกจากสัญญาณและพฤติกรรมดังกล่าว ยังพบว่า ผู้ป่วยโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคม หรือ ASPD พบได้ทั่วไปในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และเป็นภาวะเรื้อรัง (ระยะยาว)

ทำความรู้จักกับผู้เป็นโรคจิตเภท

ผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภท จะไม่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และจากการขาดความเห็นอกเห็นใจนี้เอง ทำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตชอบบงการชีวิตของผู้อื่น และโรคจิตเภทถือเป็นความผิดปกติที่ตรวจพบได้ยากที่สุด เพราะผู้ที่ป่วยเป็นโรคนี้อาจดูปกติก็ได้ หรือบางคนเป็นคนที่มีเสน่ห์มาก แต่ภายในกลับขาดมโนธรรม 

ผู้ที่เป็นโรคทางจิตในวัยผู้ใหญ่มักดื้อต่อการรักษา ทำให้การพบโรคนี้ตั้งแต่เด็ก ๆ หรือวัยรุ่น จะทำให้วางแผนแนวทางการรักษาได้เร็วขึ้น โดยกายวิภาคของสมอง พันธุกรรม และสภาพแวดล้อมของบุคคล ล้วนมีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาลักษณะอาการทางจิตได้

โรคจิตเภทเริ่มต้นในช่วงวัยใด?

ในระยะเริ่มแรกของผู้ที่ป่วยเป็นโรคจิตเภท มักพบอาการ “ลักษณะใจแข็งและไร้อารมณ์” ตั้งแต่วัยเด็ก (ก่อนอายุ 10 ปี) และอาจได้รับการวินิจฉัยอย่างเป็นทางการเมื่อมีการแสดงอาการมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการแสดงลักษณะทางจิตในวัยเด็กไม่ได้หมายความว่าบุคคลนั้นจะกลายเป็นโรคจิตในผู้ใหญ่เสมอไป

ปัญหาอะไรทำให้คนกลายเป็นโรคจิต?

เช่นเดียวกับลักษณะบุคลิกภาพอื่น ๆ ลักษณะของผู้ที่มีอาการทางจิต มักได้รับอิทธิพลอย่างมากจากพันธุกรรม แม้ว่าการวิจัยจะชี้ให้เห็นว่าปัจจัยที่ไม่ใช่ทางพันธุกรรมก็มีส่วนเกี่ยวข้องเช่นกัน นักวิทยาศาสตร์ได้สังเกตเห็นสัญญาณของการทำงานผิดปกติของพื้นที่สมองบางส่วน (เช่น ต่อมทอนซิล) ในผู้ที่มีลักษณะทางจิต

โรคจิตได้รับการวินิจฉัยอย่างไร?

สามารถตรวจสอบได้จาก (PCL-R) และรายการบุคลิกภาพทางจิตเวช (PPI) เป็นการทดสอบที่แพทย์และนักจิตวิทยานิติวิทยาศาสตร์ใช้เพื่อประเมินพฤติกรรมต่อต้านสังคม โดยแบบทดสอบทั้ง 2 มุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข้อมูล PPI

ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตและความรุนแรง

สำหรับบางคนคำว่า “ผู้ป่วยโรคจิต” อาจดูเหมือนมีความหมายเหมือนกันกับ “อาชญากร” หรือ “ฆาตกร” แต่ความเป็นจริงของโรคจิตเวชนั้นซับซ้อนกว่า โดยที่นักวิทยาศาสตร์พยายามเจาะลึกความเชื่อมโยงทางสถิติระหว่าง ผู้ที่มีอาการทางจิตและพฤติกรรมรุนแรง หลาย ๆ คนอาจคิดไปว่า ผู้ที่ป่วยมีแนวโน้มที่จะหันเหไปกระทำความผิด และแสดงลักษณะต่อต้านสังคมอื่น ๆ มากกว่า ซึ่งอาจทำให้คนโรคจิตมีแนวโน้มมากกว่าคนอื่น ๆ ที่จะข้ามขอบเขตทางศีลธรรม เช่น ข่มขู่ผู้อื่น ทำร้าย หรือก่อการฆ่า

แต่ทว่าความเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีอาการทางจิตและความรุนแรงนั้นยังห่างไกล คนโรคจิตบางคนไม่ใช่ฆาตกรหรือเป็นอาชญากรด้วยซ้ำ

สิ่งที่ต้องระวัง เสน่ห์ของผู้ป่วย โรคไซโคพาธ (Psychopaths)

คนโรคจิตบางคน อาจเป็นคนที่มีเสน่ห์ และเก่งในเรื่องของการโน้มน้าวใจมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้หญิงที่เป็นโรคจิตซึ่งมีนิสัยชอบเข้าสังคมและมีอารมณ์มากกว่าผู้ชาย ถึงแม้ว่าผู้ป่วยโรคไซโคพาธ (Psychopaths) จะขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นอย่างแท้จริง แต่พวกเขามักจะมีทักษะในการ “แกล้งทำ” ซึ่งปรับพฤติกรรมเข้ากับสังคม เช่น การเยินยอผู้อื่น แสดงความเมตตา และความเห็นอกเห็นใจ พวกเขาอาจใช้ทักษะเหล่านี้เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการจากผู้คน แต่ไม่ได้ออกมาจากความจริงใจ แต่ในที่สุดพวกเขาก็จะไม่สามารถตามทันการกระทำของตัวเองได้ เมื่อเวลาผ่านไป เสน่ห์ก็วางแผนมานานก็อาจจะหมดไป เผยให้เห็นความเยือกเย็นหรือความโหดร้ายที่ซ่อนอยู่ 

และสิ่งสำคัญที่คุณควรทราบคือ โดยทั่วไปแล้วการวินิจฉัยโรคจิตเภท มักจะใช้เครื่องมือประเมินที่ได้มาตรฐาน เช่น Hare Psychopathy Checklist-Revised (PCL-R) และไม่ใช่ทุกคนที่มีลักษณะทางจิตจะเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยนี้ และความรุนแรงของลักษณะเหล่านี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ดังนั้นการเข้ารับคำปรึกษากับคุณหมอจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญที่สุด

แชร์บทความนี้ ให้คนที่ห่วงใย

Picture of ooca
ooca
บทความด้านสุขภาพจิตหลากหลายด้าน เป็นคลังความรู้ให้คุณได้อ่านและพร้อมรับมือกับทุกปัญหา
สนใจปรึกษานักจิตวิทยา
แบบนั่งคุยจากที่บ้าน
ดาวน์โหลดแอพอูก้าได้เลย
อูก้าเป็นกำลังใจให้นะ!
แอดเลย Line Official
Narcissistic Personality Disorder (NPD) โรคหลงตัวเอง

Narcissistic Personality Disorder (NPD) โรคหลงตัวเอง ที่ต้องรู้จัก

ทำความรู้จักโรคหลงตัวเอง (NPD) ภาวะบุคลิกภาพที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความสัมพันธ์ และการใช้ชีวิตประจำวัน พร้อมแนวทางการรักษาและวิธีรับมือ

Autophobia โรคกลัวการอยู่คนเดียว

Autophobia โรคกลัวการอยู่คนเดียว ที่ไม่ควรมองข้าม!

Autophobia หรือโรคกลัวการอยู่คนเดียว ไม่ได้เกิดจากความเหงา แต่จากความกลัวอย่างรุนแรง มาทำความรู้จักอาการนี้ สาเหตุ และวิธีรักษาเพื่อชีวิตที่มีความสุข

ดาวน์โหลดแอป ooca

สแกน QR code เพื่อดาวน์โหลดแอป

หรือคลิกเพื่อดาวน์โหลดแอป 

ขอบคุณที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเรา

อูก้า เรื่องของใจ ให้เรารับฟัง

ooca It’s okay we’ll listen

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้