สุขภาพใจ = กำไรของบริษัท: ทำไมจิตแพทย์ สำหรับองค์กรถึงสำคัญนัก?

จิตแพทย์ สำหรับองค์กร

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ

“เพราะสุขภาพใจ ไม่ใช่เรื่องที่อยู่ไกลตัว” สุขภาพจิต สุขภาพใจ ก็มีความสำคัญเหมือนกับสุขภาพทางกายเลยค่ะ เพราะถ้าสุขภาพจิตของคุณไม่ดี ก็จะส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตในด้านอื่น ๆ มากเลยทีเดียว และหนึ่งในเรื่องที่ส่งผลกระทบมากที่สุดก็คือ การทำงาน คุณอาจจะมีการทำงานที่แย่ลง

ไม่มีสมาธิจดจ่ออยู่กับงาน หัวไม่แล่น คิดงานไม่ออก เกิดภาวะความเครียดสะสมเกิดภาวะ Burnout เกิดภาวะเบื่อหน่ายในการทำงาน ซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อรายได้ และการทำผลงานของบริษัทตามมาด้วยนั่นเองค่ะ ดังนั้นอูก้าขอแนะนำว่า องค์กรไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่หรือเล็ก ก็ควรมี “จิตแพทย์ สำหรับองค์กร” เพื่อเป็นที่ปรึกษาประจำ

หน้าที่ของจิตแพทย์ในองค์กร

หน้าที่จิตแพทย์ประจำองค์กรหลัก ๆ คือ ทำหน้าที่ดูแลใจ และปรับปรุงสุขภาพจิตของพนักงานทั้งองค์กรทุกตำแหน่งและทุกระดับ และยังมีส่วนช่วยปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตรวจสอบขวัญกำลังใจในการทำงานของพนักงาน และยังสามารถทำงานแบบร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลขององค์กร เพื่อทำให้การดูแลทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพดีมากขึ้นอีกด้วย

ทำไมจิตแพทย์ในองค์กรจึงสำคัญ?

ทำไมจิตแพทย์ในองค์กรจึงสำคัญ?

ในปัจจุบันนี้องค์กร บริษัท กิจการ ยุคใหม่จำนวนมาก ต่างให้ความสนใจให้การดูแลสุขภาพจิตของพนักงานมากยิ่งขึ้น เพราะปัจจัยในส่วนนี้ก็เป็นปัจจัยที่สำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งจะทำให้พนักงานมีขวัญกำลังใจในการทำงาน มีการโฟกัสไปที่การทำงานอย่างเต็มที่ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีชีวิตที่มีความสุข ดังนั้นหน้าที่ของจิตแพทย์ในองค์กรจึงมีความสำคัญต่อชีวิตของพนักงานมากค่ะ 

 • ปัญหาสุขภาพจิต: ปัญหาสุขภาพจิตสามารถผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานโดยรวมของพนักงานได้ ดังนั้นการมีจิตแพทย์ในองค์กร ทำให้มั่นใจได้ว่าพนักงานสามารถเข้าถึงการดูแลด้านสุขภาพจิตเฉพาะทางได้ จิตแพทย์สามารถวินิจฉัยและรักษาอาการป่วยทางจิต ให้การบำบัด อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • การจัดการความเครียด: การมีความเครียดจากการทำงานเป็นเรื่องปกติ แต่การมีความเครียดที่มากเกินไป อาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพจิตของพนักงาน ซึ่งจิตแพทย์สามารถวางแผนพัฒนากลยุทธ์ การจัดการความเครียดที่มีประสิทธิภาพ ให้กับพนักงานได้
 • โปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน (EAPs): หลาย ๆ องค์กรมีโปรแกรมช่วยเหลือพนักงาน เพื่อเป็นการสนับสนุนสุขภาพจิตของพนักงาน จิตแพทย์มักมีบทบาทสำคัญใน โปรแกรม EAPs โดยให้บริการให้คำปรึกษาแบบเป็นความลับ ทำการประเมิน และเสนอคำแนะนำในการเยียวยาใจ
 • ให้การช่วยเหลือในภาวะวิกฤต: ในช่วงเวลาวิกฤต เช่น เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจของพนักงาน หรือเกิดเหตุฉุกเฉินในที่ทำงาน การมีจิตแพทย์คอยให้การดูแลเป็นสิ่งที่มีค่ามาก ทำให้พนักงานรับมือกับอารมณ์ได้ดีขึ้น ช่วยผ่อนหนักให้กลายเป็นเบานั่นเองค่ะ
 • ให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต: จิตแพทย์สามารถมีส่วนร่วมในการสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับสุขภาพจิตภายในองค์กร มีส่วนร่วมในการฝึกอบรม หรือการสัมมนาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต ลดการตีตรา ลดความเข้าใจผิดที่มีต่อผู้ป่วยทางจิต และนำเสนอประโยชน์เพื่อการรักษาสภาพจิตใจที่ดี  

 

ดังนั้นการมีจิตแพทย์ในองค์กร จะเป็นการแสดงมุ่งมั่นในการดูแล และใส่ใจต่อความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานและสร้างสภาพแวดล้อมที่ให้ความสำคัญกับสุขภาพจิต ซึ่งสามารถนำไปสู่ความพึงพอใจของพนักงานที่สูงขึ้น มีประสิทธิภาพในการทำงานที่เพิ่มขึ้น ลดการขาดงาน และปรับปรุงการทำงานขององค์กรโดยรวมให้ดีขึ้นค่ะ

ปัญหาสุขภาพใจที่ไม่ดี ที่มาจากการทำงาน

มีสาเหตุหลายประการในการเกิดความเครียดจากการทำงาน ได้แก่ การทำงานที่นานเกินไป ภาระงานหนัก ความไม่มั่นคงในงาน และความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงาน หรือหัวหน้า หรืออาจมาจากสาเหตุอื่น ๆ จนกระทั่งทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง เกิดภาวะซึมเศร้า วิตกกังวล และนอนหลับยาก ซึ่งเป็นเรื่องที่อูก้าย้ำอยู่เสมอเลยค่ะว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับนายจ้างที่จะต้องตระหนักว่าความเครียดจากการทำงานเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่สำคัญมาก

ปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดจากการทำงาน

สาเหตุและปัจจัยที่ทำให้เกิดความเครียดจากการทำงานเป็นปัญหาที่เพิ่มมากขึ้นทั่วโลก

ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงานเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรด้วย ความเครียดจากการทำงานเกิดขึ้นจากหลายปัจจัย และเกินความสามารถที่คนคนหนึ่งจะรับมือได้ โดยความเครียดจากการทำงานเป็นการเจ็บป่วยที่ได้รับการชดเชยที่พบมากเป็นอันดับ 2 ในออสเตรเลีย รองจากอาการเจ็บป่วยของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก จากข้อมูลของคณะกรรมการสุขภาพและความปลอดภัยแห่งชาติ ความเครียดจากการทำงานเป็นสาเหตุของการขาดงานที่พบได้มากที่สุด และอาจทำให้เกิด 

 • ภาวะซึมเศร้า
 • ความวิตกกังวล
 • ความท้อแท้
 • ความหงุดหงิด
 • การมองโลกในแง่ร้าย
 • สมาธิลดลง

อาการทางพฤติกรรม เช่น 

 • มีการขาดงานมากขึ้น
 • เกิดความก้าวร้าว
 • ความคิดสร้างสรรค์ลดลง
 • ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
 • อารมณ์แปรปรวนและหงุดหงิดง่าย
 • ไม่สนใจในการทำงาน 

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดความเครียดในการทำงาน 

 • ภาระงานหนัก
 • มีการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร
 • กำหนดเวลาในการทำงานสั้น แต่งานหนัก
 • มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
 • พบความไม่มั่นคงของงาน
 • ขาดอิสระ
 • ได้รับการกดดันมากเกินไป
 • สภาพแวดล้อมการทำงานไม่เหมาะสม
 • โอกาสในการส่งเสริมในการเติบโตน้อย
 • มีการเลือกปฏิบัติ
 • มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับเพื่อนร่วมงานหรือเจ้านาย
 • และอื่น ๆ
 

นอกเหนือไปจากการให้การดูแลพนักงาน มีระบบสวัสดิการที่ดูแลสุขภาพร่างกายแล้ว อูก้าขอแนะนำว่าการดูแลสุขภาพใจก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ดังนั้นการมีจิตแพทย์ประจำองค์กร ที่ทำหน้าที่ดูแลสภาพจิตใจของพนักงาน และอาจทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยในยามที่เกิดปัญหากระทบกระทั่งขึ้น ก็จะช่วยทำให้ปัญหาที่กำลังก่อตัวขึ้นนั้นได้รับการคลี่คลายอย่างรวดเร็ว และทำให้พนักงานมีกำลังใจในการทำงานที่ดีขึ้น มีบรรยากาศในการทำงานที่ดี สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่เต็มประสิทธิภาพ ส่งผลดีต่อองค์กรอย่างมากเลยทีเดียวค่ะ

อ้างอิง: Work-related stress

แชร์บทความนี้ ให้คนที่ห่วงใย

ooca
ooca
บทความด้านสุขภาพจิตหลากหลายด้าน เป็นคลังความรู้ให้คุณได้อ่านและพร้อมรับมือกับทุกปัญหา
สนใจปรึกษานักจิตวิทยา
แบบนั่งคุยจากที่บ้าน
ดาวน์โหลดแอพอูก้าได้เลย
อูก้าเป็นกำลังใจให้นะ!
แอดเลย Line Official
6 วิธีประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

6 วิธีประชุมอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

“เคยได้ยินพนักงานคนไหนเอ่ยปากว่าชอบการประชุมที่บริษัทบ้าง?” นี่คือข้อความหนึ่งจากรายงานของ Knowledge@Wharton ที่พูดเกี่ยวกับเรื่อง “การประชุม”

Overwhelmed

ระวัง! ภาวะ Overwhelmed จากการทำงาน ส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตคุณ

ภาวะ ‘Overwhelmed’ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานหนัก! ความกดดันจากงานอาจทำให้คุณเปลี่ยนไปเป็นคนที่รู้สึกเครียดได้ มาเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดในที่ทำงาน

ขอบคุณที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเรา

อูก้า เรื่องของใจ ให้เรารับฟัง

ooca It’s okay we’ll listen

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้