ก้าวสู่ความสำเร็จด้วย Growth Mindset: ทักษะสำคัญสำหรับพัฒนาตนเอง

สร้างความสำเร็จและความเติบโตด้วย "Growth Mindset" ความคิดที่จะนำคุณสู่ทางประสิทธิภาพที่เต็มไปด้วยความพร้อมในการพัฒนาตนเอง
ก้าวสู่ความสำเร็จด้วย Growth Mindset

เลือกอ่านเฉพาะหัวข้อ

วันนี้อูก้าก็ได้นำแนวคิดดี ๆ มาฝากผู้ที่รักในการพัฒนาตนเองกันอีกแล้ว สำหรับเนื้อหาที่อูก้าจะนำมาแนะนำกันในวันนี้ ก็คือเรื่องราวที่เกี่ยวกับ “Growth mindset” หรือ ความคิดจะนำพาคุณไปสู่การเติบโต เป็นหนึ่งในแนวคิดที่เต็มไปด้วยพลังในแง่บวกมาก ๆ ซึ่งอูก้าก็จะมาเปรียบเทียบให้คุณได้เห็นด้วยว่าแนวคิดใหม่อย่าง Growth mindset นี้ มีความแตกต่างกับแนวคิดเก่าแบบ Fixed mindset กันอย่างไร

Fixed Mindset กับ Growth Mindset แตกต่างกันอย่างไร?

Fixed Mindset คือแนวคิดแบบเก่า ส่วน Growth Mindset คือแนวคิดรูปแบบใหม่ที่พร้อมเข้ามาช่วยผลักดันชีวิตของคุณให้พุ่งทะยานไปไกลมากว่าเดิม ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างแนวคิด ทั้ง 2 นี้ก็คือ ผู้ที่มีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset เชื่อว่าความฉลาดและความสามารถ ตลอดจนทักษะต่าง ๆ เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ ส่วนแนวคิดแบบ Fixed Mindset จะมีมุมมองแบบตรงกันข้ามนั่นก็คือ ความสามารถและความฉลาดนั้นคงที่ และไม่สามารถพัฒนาใด ๆ ได้เลย

ยอมรับในสิ่งที่ผิด เพื่อคิดให้ดีกว่าเดิม

การมีทัศนคติแบบ Growth Mindset คือ การที่คุณ “ยอมรับ” ข้อบกพร่องและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น ซึ่งมาจากหลายสาเหตุ อาจเพราะคุณยังไม่เชี่ยวชาญ หรือไม่มีประสบการณ์มากพอ และใช้ข้อผิดพลาดนี้เป็นโอกาสในการเติบโต นำไปปรับปรุงในอนาคตเพื่อสร้างสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิม และคุณจะเข้าใจอย่างอัตโนมัติว่าการที่คุณจะประสบความสำเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น เป็นการเดินทางที่ต้องใช้เวลา ในระหว่างทางคุณอาจพบปัญหาบ้าง พบข้อผิดพลาดบ้าง ซึ่งก็เป็นเรื่องปกติ สิ่งนี้จะทำให้คุณโฟกัสไปในสิ่งที่เป็นบวกและทำให้คุณมีกำลังใจที่จะเดินต่อไป  

ในทางกลับกัน หากคุณมีทัศนคติแบบ Fixed Mindset สิ่งนี้จะเป็นแนวคิดที่บอกคุณว่า คุณต้องซ่อนความผิดพลาด อย่ายอมรับ หรือถ้ายอมรับก็จะอายคนอื่น เพราะเป็น “ความล้มเหลว” แนวคิดในรูปแบบนี้จะไม่ทำให้คุณเติบโต เพราะว่าคุณไม่ได้นำปัญหาที่เจอไปปรับปรุงแก้ไขใด ๆ ทั้งสิ้น

คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ ด้วยการพกแนวคิดแบบ Growth Mindset

แนวคิดที่จะช่วยผลักดันให้คุณเติบโตนี้ จะเป็นแนวคิดที่คอยส่งเสียงเชียร์คุณอยู่ข้างหลัง โดยสิ่งนี้จะบอกคุณว่า คุณสามารถพัฒนาได้ คุณสามารถนำความผิดพลาดที่เจอไปปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ คุณสามารถยกระดับสกิล ยกระดับ Level ของตัวเองให้สูงขึ้นได้ “ทุก ๆ คนสามารถมีชีวิตที่ดี” ขึ้นได้จริง ๆ โดยที่มองว่า “ความล้มเหลว”เป็นสิ่งชั่วคราวและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ดังนั้น แนวคิดในรูปแบบนี้จึงช่วยส่งเสริมในการเรียนรู้ สร้างแรงจูงใจ และเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน โดยหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่มีแนวคิดแบบ Growth Mindset ต้องมี ได้แก่

 • ยินดีกับการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 • เชื่อว่าความฉลาดสามารถพัฒนาได้
 • มีความพยายาม ในการเรียนรู้
 • เชื่อว่าความพยายาม นำไปสู่ความชำนาญ 
 • เชื่อว่าความล้มเหลว เป็นเพียงความพ่ายแพ้ชั่วคราว
 • นำคำติชมมาเป็นแหล่งข้อมูล
 • ยอมรับความท้าทายด้วยความเต็มใจ
 • มองความสำเร็จของผู้อื่นเป็นแรงบันดาลใจ
 • นำคำติชมมาเป็นโอกาสในการเรียนรู้

ประโยชน์ของ Growth Mindset

Growth Mindset สามารถสร้างผลเชิงบวกต่อแรงจูงใจในการเรียนอย่างเห็นได้ชัด อ้างอิงข้อมูลจาก Think Tank Demos UK และ Big Change ที่ได้ร่วมมือกันเผยแพร่ Mind Over Matter ซึ่งเป็นรายงานที่อิงจากการวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเกี่ยวกับ ประโยชน์ของ Growth Mindset รายงานนี้ได้รวมข้อค้นพบที่น่าสนใจหลายประการ ซึ่งอูก้าก็ได้นำข้อมูลส่วนหนึ่งมาแนะนำกัน

 • Growth Mindset ส่งเสริมนิสัยการเรียนรู้ การศึกษาส่วนใหญ่ที่ศึกษาเกี่ยวกับกรอบความคิดแบบ Growth Mindset นั้นเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมทางวิชาการ การศึกษาหนึ่ง มีการเก็บข้อมูลจากนักเรียนมากกว่า 300 คน โดยมีอายุระหว่าง 12-13 ปี และ 13-14 ปี พบว่าโดยเฉลี่ยแล้ว ผู้ที่มีกรอบความคิดแบบ Growth Mindset มีแนวโน้มมีผลการเรียนที่ดีขึ้น ซึ่งแนวคิดแบบ Growth Mindset ไม่เพียงแค่ทำให้เด็ก ๆ มีความพยายามเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพาะนิสัยการเรียนรู้ด้วย
 • Growth Mindset นำไปสู่การมีสุขภาพจิตที่ดี การวิจัยยังชี้ให้เห็นว่า กรอบความคิดแบบ Growth Mindset ยังนำไปสู่การพัฒนาสุขภาพจิตในเชิงบวกอีกด้วย ผู้มองโลกหรือปัญหาในแง่บวก มักจะแสดงความมุมานะและมีความสุขโดยรวมมากกว่า 
 • Growth Mindset ช่วยพัฒนาทักษะในที่ทำงานและอาชีพ มีการค้นพบว่าการมี Growth Mindset เชื่อมโยงกับการจัดการงานที่มีประสิทธิผลมากขึ้น และการศึกษาในปี 2550 ยังกล่าวว่ากรอบความคิดแบบ Growth Mindset ช่วยปรับปรุงทักษะการเจรจาต่อรองให้ดีขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่มีกรอบความคิดแบบตายตัว

ประโยชน์เพิ่มเติมของการมี Growth Mindset

 • ลดความเหนื่อยหน่าย จากการเรียน หรือการทำงาน
 • ปัญหารบกวนทางจิตใจน้อยลง เช่น ภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล
 • ปัญหาด้านพฤติกรรมน้อยลง

เพิ่มคำว่า “ยังไม่” ลงในคลังคำศัพท์ของคุณ

ภาษาเป็นสิ่งที่ทรงพลังมากกว่าที่หลาย ๆ คนคิด คำพูดสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อพฤติกรรมของเรา และอูก้าขอแนะนำคำศัพท์ที่อาจเข้ามาช่วยเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ โดยแทนที่คุณจะพูดว่า “ฉันทำไม่ได้” หรือ “ฉันไม่มีวันทำได้” ให้เปลี่ยนเป็น “ตอนนี้ยังทำไม่ได้ (แต่อีกไม่นานก็จะทำได้ หรืออีกไม่กี่วันก็จะแก้ไขได้)” สิ่งนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ที่ส่งอิทธิพลอย่างมากต่อพลังภายในของคุณ 

การก้าวเข้าขึ้นสู่บันไดแห่งความสำเร็จ บางครั้งคุณอาจจะเจอกับขั้นบันไดที่สูงชัน แต่อูก้าเชื่อว่าถ้าคุณพกความคิดแบบ Growth Mindset ติดกระเป๋าไปด้วย จากเรื่องหนักก็จะกลายเป็นเบา จากปัญหาก็จะเปลี่ยนเป็นความท้าทาย และอูก้าขอส่งพลังใจให้ทุกคนในวันนี้ เพื่อที่จะได้ออกไปตามล่าหาความฝัน หรือใช้ชีวิตอย่างที่ตนเองต้องการ ทุก ๆ คนสามารถพัฒนาได้ ขอเพียงมีความมุ่งมั่นไม่ยอมแพ้ และมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองในทุกวัน

อ้างอิง: mindsethealth.com

แชร์บทความนี้ ให้คนที่ห่วงใย

ooca
ooca
บทความด้านสุขภาพจิตหลากหลายด้าน เป็นคลังความรู้ให้คุณได้อ่านและพร้อมรับมือกับทุกปัญหา
สนใจปรึกษานักจิตวิทยา
แบบนั่งคุยจากที่บ้าน
ดาวน์โหลดแอพอูก้าได้เลย
อูก้าเป็นกำลังใจให้นะ!
แอดเลย Line Official
สารพัดสิ่งที่คนวัย 30 ต้องมี

“สารพัดสิ่งที่คนวัย 30 ต้องมี” เวิร์กจริงไหม ? ใครกำหนด ?

บ้าน รถ ที่ดิน การศึกษา งานที่มั่นคง – สิ่งที่คนหลายคนต่างเห็นว่า ‘จำเป็นต้องมี’ เมื่อเข้าสู่วัย 30 แต่ทำไมการวางแผนชีวิตยังสำคัญ และเราควรตั้งเป้าหมายอย่างไร?

AQ (Adaptability Quotient) ทักษะสำคัญที่คนยุคใหม่ต้องมี!

AQ (Adaptability Quotient) ทักษะสำคัญที่คนยุคใหม่ต้องมี! “ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด”

ทำความรู้จักกับทักษะหนึ่งที่เรียกว่า AQ (Adaptability Quotient) “ทักษะการปรับตัว” ถ้าใครมี จะมีส่วนช่วยทำให้ประสบความสำเร็จ ในทุก ๆ ด้านได้ง่ายขึ้น

Disco Elysium ทำให้เราเข้าใจผู้มีปัญหาสุขภาพจิต ได้อย่างไร?

“Disco Elysium” วิดีโอเกม ที่ช่วยให้ผู้เล่นได้รับความเข้าใจในปัญหาทางสุขภาพจิตของตัวละครในเกม โดยการให้ผู้เล่นได้เข้าใจจากมุมมองของตัวละครเอง

ขอบคุณที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเรา

อูก้า เรื่องของใจ ให้เรารับฟัง

ooca It’s okay we’ll listen

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊 ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้

ฟีเจอร์ใหม่มาแรง! 💊

ปรึกษาจิตแพทย์ผ่านอูก้า รับยาที่บ้านได้แล้ววันนี้