บล็อก > จิตวิทยากับครอบครัว

จิตวิทยากับครอบครัว

เรื่องครอบครัวไม่ใช่เรื่องไกลตัว เรามีทางออกสำหรับปัญหาครอบครัว และเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้เลย ว่าคนในครอบครัวคือคนที่ใกล้ชิดเราที่สุด จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าจะเกิดปัญหาครอบครัว ขัดแย้งกัน มีความอึดอัดคับข้องใจกันบ้าง

ขอบคุณที่ติดตามข้อมูลข่าวสารจากเรา

อูก้า เรื่องของใจ ให้เรารับฟัง

ooca It’s okay we’ll listen